Terveydenhuolto

Selvitys: Silppuisuus estää työn sujuvuuden naistentaudeilla

Potilaskontakteihin käytettyä aikaa voidaan lisätä henkilöstön toimintaa järjestämällä.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Keskeisimpiä työn sujuvuutta estäviä tekijöitä naistentautien ja synnytysten alalla ovat työpäivien silppuisuus ja jatkuvat keskeytykset.

Tämä ilmenee Nordic Healthcare Groupin (NHG) selvityksestä, joka toteutettiin yhdessä kuuden sairaalan kanssa.

Selvityksen perusteella naistentautien ja synnytysten henkilöstön työajassa on potentiaalia potilaskontaktissa käytetyn ajan kasvattamiseksi. Tämä vaatii eri ammattiryhmien työnkuvien parempaa yhteensovittamista, sujuvampia tietoteknisiä ratkaisuja ja potilastyöajan rauhoittamista.

Keskeytyksiä aiheuttavat esimerkiksi konsultaatiot, perehdytykset ja ohjaus. Ne ovat keskeinen osa arkea, mutta niille ei ole erikseen varattu työaikaa. Potilaskirjauksia tehdään moniin järjestelmiin.

Lue myös

Lääkärien työajasta noin 60 prosenttia kului kontaktissa potilaiden kanssa. Selvitykseen osallistuneet lääkärit kertoivat, että hyvä taso olisi 60-80 prosenttia.

Digitaaliset ratkaisut koetaan tehokkaiksi ja aikaa säästäviksi työvälineiksi. Etäpalaverit säästävät aikaa, ja potilaiden etäasioinnin lisääntyminen parantaa hoidon saatavuutta ja antaa lisäaikaa potilastyöhön.

Tärkeänä pidetään työnantajan vastuuta riittävän resursoinnin varmistamisessa. Apua voisi olla myös avustavan henkilöstön lisäämisestä.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030