Terveydenhuolto

Sopimusneuvottelut vihdoin maaliin

Uusi Lääkärisopimus tuo lääkäreille samat palkankorotukset kuin muulle kunta-alalle. Sopimuksen myötä paikalliset mahdollisuudet järjestää päivystystä joustavasti paranevat.

Sari Kosonen
Lääkäriliitto

Kunta-alan neuvottelujärjestöt Juko, Jau ja KT pääsivät maanantaina 6.6. neuvottelutulokseen, ja kaikki osapuolet ovat nyt vahvistaneet tuloksen. Lääkärien virka- ja työehtosopimus on kolmevuotinen ja tulee voimaan takautuvasti 1.5.2022 alkaen.

Lääkärit tavoittelivat neuvotteluissa erityisesti lääkärien jaksamista tukevien työ- ja lepoaikamääräyksien kehittämistä. Sopimuksen myötä paikalliset mahdollisuudet järjestää päivystystä joustavasti paranevat. Lääkärit saavat samat palkankorotukset kuin muu kunta-ala, ja ovat mukana vuoteen 2027 ulottuvassa palkkaohjelmassa yhdessä muiden kunta-alan työntekijöiden kanssa. Näillä toimenpiteillä parannetaan lääkärityövoiman saatavuutta ja siten julkisen terveydenhuollon toimivuutta.

Pandemian kerryttämän hoitovelan sekä hyvinvointialueiden perustamisen vuoksi suomalainen terveydenhuolto on poikkeuksellisten haasteiden edessä. Lääkäriliitto pitää työrauhan saavuttamista kaivattuna esimerkkinä sopimusjärjestelmän toimivuudesta ja osapuolten kyvystä rakentaa kompromissi.

Neuvotteluissa oli monta käännettä

Tämän vuoden virka- ja työehtosopimusneuvottelut olivat vaikeat. Sopimusrakenne on sellainen, että pelkän Lääkärisopimuksen hyväksymisellä ei ole mahdollista edetä. Pohjalle tarvitaan hyväksytty KVTES eli kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus, joka sisältää lääkäreitäkin koskevat yleiset palvelussuhteen määräykset.

Lue myös

Kunta-alan työriitaan haettiin ratkaisua kevään ajan paitsi neuvottelemalla myös sovittelemalla sekä valtakunnansovittelijan että sovittelulautakunnan johdolla. Sovittelulautakunnan ehdotus oli Lääkäriliiton kannalta hyvä, ja liiton valtuuskunta hyväksyi sen 10.5.2022. Myös pääsopijajärjestömme Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko sekä Julkialan unioni Jau hyväksyivät ehdotuksen. Sen sijaan Sote ry jättäytyi sopimuksen ulkopuolelle. Tämän jälkeen Juko ja Jau tunnustelivat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n kanssa mahdollisuutta löytää erillisratkaisu kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030