Terveydenhuolto

Sote-ammattihenkilöiden oikeuksia käyttää asiakastietoja tarkennettu

Asetus tulee voimaan kesäkuussa 2023.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi asetuksen, jolla säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöoikeuksista asiakastietoihin.

Henkilöllä on käyttöoikeus vain työtehtävissään tarvitsemiinsa välttämättömiin asiakastietoihin, joihin hänellä on tiedonsaantioikeus. Asetus tulee voimaan 30.6.2023.

Asetus perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Lue myös

Ministeriö valmistelee yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa soveltamisopasta, jonka avulla tuetaan asetuksen toimeenpanoa. Opas julkaistaan tämän syksyn aikana. Lisäksi asetuksen toimeenpanon tueksi järjestetään webinaari, jossa käydään läpi käyttöoikeusasetuksen sisältöjä.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030