Terveydenhuolto

Soten kansallinen ohjaus otti ensiaskelia

STM on käynyt ensimmäiset neuvottelut hyvinvointialueiden kanssa.

Minna Pihlava
Adobe/AOP

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on julkaissut pöytäkirjat ensimmäisistä neuvotteluista, jotka se kävi kaikkien hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa. Neuvottelut ovat osa kansallista ohjausta, joka kuuluu uuteen soten järjestämismalliin.

Monet haasteet ovat alueilla samankaltaisia. On henkilöstöpulaa, rahapulaa ja hoitovelkaa. Ongelmien ratkaisuksi on suunniteltu esimerkiksi etäpalveluja, rekrytoinnin tehostamisella, palveluketjujen kehittämistä, lisää virkoja, pienempiä väestövastuita, asiakasohjauksen kehittämistä, tietojohtamisen kehittämistä, kotiin vietävien palveluiden kehittämistä, vastuulääkärimallia ja kansainvälistä rekrytointia.

Satakunnan hyvinvointialueen johtaja Kirsi Varhila työskenteli aiemmin sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkönä. Hän nosti keskusteluihin kysymyksen, jota taitavat muutkin hyvinvointialueet nyt miettiä: Mitä kansallisesti tarkoitetaan fraasilla perustason palvelujen vahvistamisella?

Vastausta tähän haetaan nyt koko Suomessa. Pöytäkirjaan vastaus muotoiltiin näin: Tarvitaan yhteinen alueellinen ja kansallinen visio ja ymmärrys peruspalveluiden vahvistamisen tavoitteista ja painopisteistä. 

Lue myös

Uuteen sote-järjestämismalliin kuuluu kansallinen ohjaus

Alueelliset neuvottelut käydään säännöllisesti. Ministeriö vastaa yleisellä tasolla sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ohjaamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä

Ohjauksella ei puututa yksityiskohtaisesti tai velvoittavasti hyvinvointialueiden tekemisiin. Vuoropuhelulla tavoitellaan yhteistä ymmärrystä sote-palvelujen tilasta.

Tekeillä on ohjauksen käsikirja, joka tarjoaa kattavasti tietoa kansallisesta ohjauksesta.

Kirjoittaja

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030