Terveydenhuolto

STM asetti työryhmiä käsittelemään hallitusohjelman apteekkikirjauksia

Apteekkitaloutta ja apteekkisääntelyä sekä lääkkeiden arviointitoimintaa uudistetaan.

Anne Seppänen
Adobe Stock

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo asettaneensa työryhmät valmistelemaan lääkkeiden arviointitoimintaa sekä apteekkitalouden ja apteekkisääntelyn uudistamista koskevien hallitusohjelmakirjausten toteutusta.

Työryhmät aloittavat työskentelynsä toukokuussa.

Toinen työryhmistä laatii ehdotuksen lääkkeiden arviointi- ja päätöksentekojärjestelmästä. Tavoitteena on uudistaa lääkkeiden käyttöönottoon liittyvät arviointiprosessit ja -kriteerit, jotta ne olisivat yhtenäiset riippumatta lääkkeen annostelumuodosta. Kyseinen työryhmä tekee myös ehdotuksen siitä, kuinka sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmän ehdollista korvattavuutta koskevaa sääntelyä pitäisi kehittää. 

Lue lisää: Jättileikkaukset uhkaavat apteekkeja 

Toinen taas laatii ehdotuksen apteekkisääntelyn ja apteekkitalouden kokonaisuudistuksesta. Tavoitteena on luoda nykyistä kustannustehokkaampi lääkkeiden vähittäisjakelujärjestelmä ja varmistaa samalla valtakunnallisesti laadukkaat ja turvalliset apteekkipalvelut. Työryhmä arvioi myös, miten apteekkien henkilöstön osaamista voidaan hyödyntää entistä enemmän osana sosiaali- ja terveydenhoitoa.

Osana isompaa hanketta

Molemmat työryhmät ovat osa Lääkkeet ja apteekkitalous –hanketta, jossa toteutetaan lääkkeisiin ja apteekkeihin liittyviä hallitusohjelmakirjauksia. Hankkeeseen on jo aiemmin perustettu työryhmä, joka valmistelee joidenkin itsehoitolääkkeiden myynnin laajentamista apteekkien ulkopuolelle. Osana hanketta valmistellaan myös hallituksen päätösten mukaisia lääkkeisiin liittyviä säästötoimenpiteitä. 

Lääkkeet ja apteekkitalous -hanketta koordinoi STM:ssä johtava asiantuntija Lauri Pelkonen .

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030