Terveydenhuolto

Suomalaiset valmiita maksamaan kestävämmästä lääkealasta

Vastaajat pitivät tärkeänä, että haitallisia lääkeaineita päätyy vähemmän ympäristöön.

Tiiamari Pennanen

Adobe/AOP

Suomalaiset pitävät tärkeänä haitallisten lääkeaineiden määrän vähentämistä ympäristössä ja ovat valmiita maksamaan siitä. Koko väestöön suhteutettuna vuotuinen maksuhalukkuus ympäristöystävällisemmästä lääkealasta ja lääkepolitiikasta vaihteli 37 miljoonan ja 134 miljoonan euron välillä. Asiaa selvitti Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksen tuore tutkimus .

Kyselyssä vastaajille esitettiin lääkkeiden ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtääviä lääkepolitiikkavaihtoehtoja. Vastaajat arvostivat eniten konkreettisia toimia, jotka vähentäisivät ympäristöön päätyvien haitallisten lääkeaineiden määrää. He myös halusivat koko EU:n laajuisia politiikkatoimia lääkealan kestävyyden parantamiseksi.

Lue myös

Maksuhalukkuuteen vaikutti vastaajien yleinen asenne ympäristöä kohtaan. 40 prosenttia vastaajista kuului ympäristöystävällisimpään joukkoon, jonka maksuhalukkuus oli keskimäärin yli kuusinkertainen vähiten ympäristöystävälliseen vastaajajoukkoon verrattuna. Ympäristöystävällisimmässä ryhmässä oli enemmän naisia, korkeasti koulutettuja ja iältään yli 60-vuotiaita.

Lääkkeiden ympäristövaikutukset ovat merkittävä ympäristön monimuotoisuutta uhkaava tekijä. Lääkkeiden käyttäjät ovat suurin lääkkeiden ympäristöpäästöjen lähde.

Kirjoittajat

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030