Terveydenhuolto

Suun terveydessä resurssipulaa monilla hyvinvointialueilla

Puutetta on niin hammaslääkärivakansseista kuin hakijoistakin.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Suun terveydenhuollon palvelujen resurssipula näkyy useilla hyvinvointialueilla, ilmenee Hammaslääkäriliiton tekemästä hammaslääkärien työvoimaselvityksestä.

Terveyskeskusten työvoimatilanne on suun terveydenhuollossa monin paikoin vaikeutunut. Osalla alueista on pulaa sekä hammaslääkärivakansseista ja hakijoista että hammashoitajista ja suuhygienisteistä. Alueiden välillä on isoja eroja.

Terveyskeskusten hammaslääkärivaje kasvoi 9,3 prosenttiin vuonna 2022. Määrä vastaa 184:ää hammaslääkärin vakanssia.

Täyttämättä jääneiden terveyskeskushammaslääkärin työpaikkojen määrä alkoi kasvaa vuonna 2021, jolloin vaje oli 7,2 prosenttia. Suurin vaje oli Etelä-Savossa (25,9%) ja Keski-Pohjanmaalla (24,6%). Pienimmän vajeen alueita olivat Pohjois-Savo (1%) sekä Vantaa ja Kerava (1,7%).

Yksityiset voisivat hoitaa enemmän

Yksityisellä sektorilla sen sijaan voitaisiin hoitaa nykyistä enemmän potilaita. Vapaa kapasiteetti on kasvanut yhteensä 145 vakanssiin vuonna 2022. Yksityishammaslääkäreistä 27 prosenttia myy tällä hetkellä hoitopalveluja oman alueensa terveyskeskuksille.

Lue myös

– Tärkeintä on saada käyttöön yksityissektorin voimavarat hoitaa enemmän potilaita esimerkiksi korottamalla ja kohdentamalla hammashoidon Kela-korvauksia sekä kehittämällä toimivampia palvelusetelimalleja, sanoo Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaatiedotteessa.

Koulutusmääriä ei ole Hammaslääkäriliiton mukaan tarpeen lisätä, sillä valmistuvien määrät kääntyvät nousuun jo vuosikymmenen lopulla. Erikoishammaslääkäreitä tarvitaan kuitenkin jatkossa nykyistä enemmän.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030