Terveydenhuolto

Talouselämä: Valvira kommentoi Apotti-kantelua

Kanteluun tartutaan ripeästi, kunhan se saapuu viranomaisen käsiin.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Valvira aikoo tarttua Apotti-kanteluun ripeästi, kunhan se toimitetaan viranomaisen käsiin, kertoo Talouselämä .

Lehti on haastatellut Valviran yli-insinööri Antti Härköstä , jonka mukaan asiaa aiotaan ryhtyä selvittämään pikaisella tahdilla.

– Normaalin käsittelytavan mukaan pyydämme lausunnot osapuolilta, eli Apotti Oy:ltä ja käyttäjäorganisaatioilta, kuten Husilta, Härkönen sanoo Talouselämän jutussa.

Myös Lääkärilehti on vastikään kertonut yleislääketieteen erikoislääkäri Saara Sotalan koostamasta Apotin ongelmia koskevasta kantelusta, jonka hän aikoo toimittaa Valviralle syyskuun alussa. Kanteluun on tähän mennessä allekirjoittanut noin 450 lääkäriä.

Sotalalla on koossa noin 150 A4-sivua lääkärien kommentteja Apotista. Tietyt ongelmat toistuvat kommenteissa. Apotin lääkelista on vaikea käyttää ja koko ajan pielessä, jopa vanhoja lääkkeitä palautuu listalle. Työ on hidastunut niin, että jos aiemmin pystyi katsomaan kolme tai neljä potilasta tunnissa, nyt ehkä kaksi, sillä kirjaaminen vie paljon aikaa.  Usein mainitaan myös lääkärien kognitiivinen uupuminen Apotin äärellä.

Mitä järjestelmältä voi vaatia?

Talouselämä tuo esiin, ettei laki edellytä, että potilastietojärjestelmä on helposti käytettävä.

Lue myös

– Tässä tulemme siihen, mitä voimme järjestelmiltä edellyttää ja vaatia. Jos kyse on järjestelmän kömpelyydestä, joudumme miettimään, missä vaiheessa se on riski potilasturvallisuudelle. Jos järjestelmä toimii niin huonosti ja esimerkiksi lääkelistat ovat sekavia, että se aiheuttaa vaaraa, on siinä vahva näkökulma valvovalle viranomaiselle, Härkönen sanoo.

Hän arvioi, että Apotin lääkelistojen epäluotettavuudessa voi olla kysymys järjestelmävirheestä ja asiakastietolaissa kuvatusta poikkeamasta.

Alkuvaiheessa ilmoituksia Apotin ongelmista tuli Valviraan enemmän. Härkönen otaksuu, että lääkärit ovat väsyneet ilmoitusten tekemiseen. Tätä hän pitää viranomaisen näkökulmasta huolestuttavana.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030