Terveydenhuolto

Tanssi-liiketerapia voi vähentää masennusoireita merkittävästi

Psykofyysisessä fysioterapiassa ja toimintaterapiassa voidaan käyttää tanssi-liiketerapiaa Suomessa.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Tanssi-liiketerapia yhdistettynä tavanomaiseen masennuksen hoitoon vähensi Kelan rahoittamassa tutkimuksessa masennusoireita selvästi enemmän kuin pelkästään tavanomainen masennuksen hoito. 

Kolmivuotisessa tutkimuksessa oli 157 osallistujaa. Kaikilla oli lääkärin diagnosoima masennus, joka aiheutti uhkaa opiskelu- tai työkyvylle. 

Osallistujista 109 jaettiin satunnaisesti tutkimusryhmään ja kontrolliryhmään. Tutkimusryhmään valitut saivat tanssi-liiketerapiaa 20 kertaa 10 viikon aikana. Jokainen terapiakerta kesti 75 minuuttia.

Osallistujia pyydettiin arvioimaan masennusoireiluaan, yleistä psyykkistä vointiaan, työ- tai opiskelukykyään sekä kehonkuvaansa kehonkuvakyselyllä. Arviot tehtiin ennen ryhmien alkua, ryhmien päättymisen jälkeen ja kolmen kuukauden seuranta-ajan jälkeen.

Koettu toimintakyky aluksi huono

Ennen tanssi-liiketerapiaan osallistumista useat kokivat, että heidän kehossaan ei ollut tarpeeksi energiaa. Osallistujilla oli epämukava olo omassa kehossaan ja he pohtivat, mitä muut heidän kehostaan ja toiminnastaan ajattelevat. He kokivat usein toimintakykynsä ja olemuksensa huonoiksi.

Monien masennusoireet helpottuivat tanssi-liiketerapiassa merkittävästi enemmän kuin verrokkiryhmällä. Molemmat ryhmät saivat myös tavanomaista masennuksen hoitoa.

Lue myös

– Hyvät uutiset tanssi-liiketerapian vaikutuksista sopivat aiempaan tutkimustietoon siitä, että liikunta on tehokas keino masennuksen hoidossa ja ehkäisyssä. Toisaalta on muistettava, että liikunta ei sellaisenaan korvaa muita hoitomuotoja, kertoo Kelan tutkimuksen ylilääkäri Riitta Luoto tiedotteessa .

Syytä selvittää käytön laajentamista

Euroopassa on vaihtelevia käytäntöjä tanssi-liiketerapian hyödyntämisestä masennuksen hoidossa.

Suomessa tanssi-liiketerapiaa voidaan nykyisin käyttää psykofyysisessä fysioterapiassa ja toimintaterapiassa. Saksassa ja Hollannissa puolestaan tanssi-liiketerapiaa on suositeltu kuntoutusmuotona masennuksen hoitoon jo useita vuosia. Unkarissa terapiamuoto on juuri lisätty valikoimaan.

– Tanssi-liiketerapiasta on saatu niin hyviä tuloksia, että olisi syytä selvittää, voisiko sen käyttöä Suomessa laajentaa, sanoo Luoto.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030