Terveydenhuolto

Tapaturmapotilaiden määrä erikoissairaanhoidossa väheni

Suurin osa tapaturmista oli kaatumisia.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

Tapaturmien takia erikoisairaanhoidossa olevien potilaiden määrä väheni edelleen 2021, kertoo THL. 

Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla hoidettiin tapaturman takia noin 54 000:ta ihmistä 2021. Erikoissairaanhoidon avokäyntejä oli tapaturman takia 271 000 ihmisellä.

Osastohoidon määrä tapaturmien vuoksi on 2000-luvulla vähentynyt – etenkin miesten kohdalla. Heidän määränsä osastohoidossa on tippunut 29 prosentilla. Myös naisten lukumäärä on ollut laskussa vuodesta 2017 alkaen, potilaiden määrä on laskenut 14 prosentilla.

Tapaturmapotilaiden määrä avohoidossa on sekin vähentynyt vuosina 2019–2021 12 prosentilla. Tiedot perustuvat sairaanhoidon hoitoilmoitusrekisteristä (Hilmo) saataviin tietoihin.

Ikä riskitekijä

Suurin osa tapaturmista oli kaatumisia.

Merkittävin riskitekijä sairaalahoitoa vaativalle kaatumiselle on korkea ikä. Iäkkäille kaatuminen voi todennäköisemmin aiheuttaa vakavan vamman, kuten lonkkamurtuman, joka vaatii sairaalahoitoa. Väestön ikääntyminen vaikuttaa kaatumistapaturmien määrään.

Lue myös

Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla hoidetuista tapaturmista 64 prosenttia tapahtui kotona, palveluasumisessa, liikunnassa, tai muulla vapaa-ajalla. Tapaturmista seitsemän prosenttia tapahtui liikenteessä ja kolme prosenttia työssä.

Polkupyöräilijöillä onnettomuuksia

Liikenneonnettomuuksien takia vuodeosastohoitoa saaneiden potilaiden lukumäärä väheni 2021. Hoitoa sai tuolloin noin 5 100 ihmistä.

Samaan aikaan polkupyöräonnettomuuksien takia vuodeosastohoitoa saaneiden määrä on kuitenkin pysynyt tasaisena. Se oli noin 2 100 henkilöä 2021. Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneista 41 prosenttia oli polkupyöräilijöitä. Vuonna 2010 osuus oli 29 prosenttia

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030