Terveydenhuolto

Teknologia tarjoaa helpotusta vanhuspalveluihin

Olennaista on tunnistaa asiakkaat, joille ne soveltuvat.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Terveys- ja hyvinvointiteknologiat voivat auttaa kohdentamaan sote-ammattilaisten työtä ja helpottaa hoitajien riittävyyttä. THL:n koordinoimassa Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelmassa saatiin hyviä tuloksia esimerkiksi etähoidosta ja lääkeautomaateista.

Etähoivassa hoitaja tapaa asiakkaan videon välityksellä. Kotiin sijoitettavat lääkeautomaatit antavat lääkkeet asiakkaalle oikeaan aikaan ja muistuttavat niiden ottamisesta.

Hankkeissa havaittiin, että lääkehoitoa tukevan teknologian yhdistäminen videopuheluihin auttoi vähentämään käyntejä, joita ei ollut pakko tehdä fyysisesti. Lääkehoitoon liittyvien kotikäyntien määrä vähentyi hankkeiden arvioiden mukaan merkittävästi.

Matkustamisen kustannukset ja siihen käytettävä aika vähenivät. Kotikäyntejä voitiin kohdistaa ruuhka-aikojen ulkopuolelle ja hoitajien työaikaa suunnata tehtäviin, jotka vaativat käyntiä paikan päällä.

Lääkeautomaatit lisäsivät asiakkaiden omatoimisuutta ja tukivat hoitajia lääkehoidon valvonnassa. Ammattilaiset kokivat etähoidon lisäävän lääketurvallisuutta. 

– Hyvät kokemukset alustaratkaisuista osoittavat, että teknologiat ja niiden käytön toimintamallit on integroitava hyvinvointialueiden järjestelmiin, jotta teknologian tuottamaa tietoa päästään hyödyntämään asiakkaiden hoidossa ja päätöksenteossa, sanoo THL:n erikoistutkija Heidi Anttila tiedotteessa .

Teknologian hyödyt tulevat esiin, kun niitä käyttävät asiakkaat valitaan tarkasti ja ammattilaisten koulutukseen panostetaan.

– Kaikkien teknologioiden kohdalla olennaista on tunnistaa käyttäjät, joille ne soveltuvat. Esimerkiksi muistisairaus voi tehdä teknologian käytöstä mahdotonta, Anttila muistuttaa. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030