Päätoimittajalta

Tervetuloa uuteen Lääkärilehteen

Täytämme tänä vuonna 100 vuotta ja olemme sen kunniaksi uudistuneet.

Mikko Käkelä

Näkyvin muutos on uusi, verkolle ja painetulle lehdelle luotu yhtenäinen ulkoasu.

Yhtä suuri muutos on siirtyminen verkko ensin -tuotantotapaan. Informaatiovirran kiihtyessä meidän tulee reagoida tapahtumiin nopeasti ja välittää tieto lukijoille saman tien.

Konkreettisesti tämä näkyy niin, että lisäämme verkkouutisia. Tuotamme sivuillemme toistakymmentä artikkelia reaaliajassa joka arkipäivä. Haemme päivän keskustelunaiheisiin lääkärin näkökulman, osallistumme terveyspoliittiseen keskusteluun ja kerromme lääketieteen uusimmat löydökset. Uudeksi jakelukanavaksi saamme Lääkäri.fi-mobiilisovelluksen, jonka Lääkäriliitto julkaisee Lääkäripäivillä.

Lukijat ovat toivoneet meiltä lisää myös kliiniseen työhön liittyviä artikkeleita.

Vastaamme toiveisiin. Kliininen työ tulee olemaan terveydenhuollon ja lääketieteen aiheiden rinnalla tärkein aihealueemme ja sille löytyy oma verkko-osastonsa.

Aiemmin kaikille avoimet uutisartikkelit olemme siirtäneet valtaosin Fimnet-tunnusten taakse. Uutiskirjeestä artikkeleihin pääsee edelleen ilman tunnistautumista. Kannustamme lääkäreitä myös jakamaan uutisiamme sosiaalisessa mediassa: some-linkin kautta juttuja voi lukea ilman tunnuksia.

Painettu lehti ilmestyy tänä vuonna 26 kertaa, pääsääntöisesti joka toinen viikko. Sisältö keskittyy tiedeartikkeleiden rinnalla aikakauslehtimäisiin artikkeleihin, kommentointiin ja ihmisiin. Olemme koordinoineet ilmestymisen Duodecimin kanssa. Julkaisumme ilmestyvät pääasiassa vuoroviikoin.

Lääkärilehden perustehtävä pysyy ennallaan. Arvojamme ovat elämän kunnioittaminen, eettisyys ja lääkärikunnan kollegiaalisuus. Journalismimme perustuu luotettavuuteen ja moniäänisyyteen.

Yhtä tärkeää on lääkärien ammattitaidon kehittäminen.

Sen tekee parhaiten toinen lääkäri, joten lääkärien kirjoittamat artikkelit uudistuksen jälkeenkin lehtemme selkärankana. Uusi lehti lehdessä -tyyppinen ratkaisu tiedeartikkeleille auttaa näkemään heti, mistä asiantuntijoiden kirjoittamat vertaisarvioidut katsaukset, alkuperäistutkimukset ja pääkirjoitukset löytyvät.

Lue myös

Alkuperäistutkimukset julkaisemme vertaisarvioinnin jälkeen heti verkossa. Näin tutkijat saavat tuloksensa mahdollisimman nopeasti julki. Painetussa lehdessä julkaisemme alkuperäistutkimuksista tiivistelmät.

Tieteellisen tason ja luotettavuuden takaa 10-henkinen lääkäritoimituksemme, jonka puheenjohtaja toimii dosentti Helena Liira. Tarjottujen käsikirjoitusten määrä on kiitettävästi kasvanut ja uskomme tämän jatkuvan.

Lehden ja verkkosivumme sisältö jakautuu kolmeen osaan:

1) journalistisesti itsenäinen ajankohtaissisältö

2) tieteellisesti itsenäinen tiedesisältö

3) liiton viestintä.

Uskomme uuden kokonaisuuden palvelevan lääkäriä parhaalla tavalla. Hän tarvitsee ajantasaisen tiedon nopeasti ja helposti omaksuttavassa muodossa.

Uuden ulkoasun ovat suunnitelleet sisältötoimisto Kubon Markus Frey, Mette Rönnberg ja Rikard Lassenius.

Seuraavat sata vuotta ovat alkaneet. Tervetuloa mukaan.

Pekka Nykänen

vastaava päätoimittaja

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030