Terveydenhuolto

THL: Hoidon jatkuvuus toteutuu huonosti

Entistä useammin asiakasta on vastaanotolla vastassa eri lääkäri tai hoitaja kuin aiemmilla kerroilla.

Anne Seppänen
Vesa-Matti Väärä

Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanotoilla toteutuu huonosti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen tilastoraportin mukaan vuoden 2022 hoidon jatkuvuuden indeksiarvo oli lääkärikäynneillä matala ja hoitajakäynneillä erittäin matala.

Aiempien vuosien tapaan hoidon jatkuvuus erityisesti lääkärikäynneillä jatkoi tasaista heikentymistään. Tämä tarkoittaa sitä, että perusterveydenhuollon lääkäri- ja hoitajavastaanoton asiakas tapaa entistä useammin eri henkilön kuin edeltävillä käynneillään.

Hyvinvointialueiden välillä on suuria eroja sekä lääkärikäyntien että hoitajakäyntien jatkuvuudessa. Monilla alueilla, joilla lääkärikäyntien jatkuvuus toteutuu huonosti, hoitajakäyntien jatkuvuus toteutuu keskimääräistä paremmin - ja päinvastoin.

– Tulokset saattavat heijastella sitä, miten alueilla on pyritty sopeutumaan henkilöstövajeeseen. Monilla alueilla, joilla lääkäreistä on suuri pula ja vaihtuvuus suurta, on jatkuvuutta tavoiteltu varmistamalla pysyvämpi hoitosuhde hoitajaan kuin lääkäriin, pohtii tilastosta vastaava THL:n erityisasiantuntija Tuuli Suomela tiedotteessa.

Lue myös

Jatkuvuus ei toteudu edes monisairailla

Jatkuvuus on tutkitusti tärkeää etenkin ikääntyneiden sekä pitkäaikais- ja monisairaiden hoidossa. Tästä huolimatta jatkuvuus toteutui monisairailla ja 65 vuotta täyttäneillä vain hieman paremmin verrattuna kaikkiin vastaanotolla käyneisiin. 

– Tulos antaa viitteitä siitä, ettei jatkuvuutta ole pystytty turvaamaan sitä erityisesti tarvitsevien asiakasryhmien kohdalla, Suomela toteaa.

Mittarina tilastossa käytetään Continuity of Care -indeksiä, joka vaihtelee 0–1 välillä; luku 1 tarkoittaa täydellistä hoidon jatkuvuutta.

Vuoden 2022 tulosten luotettavuutta heikentävät Helsingin ja Vantaa-Keravan hyvinvointialuetta koskevat tietopuutokset, jotka vaikuttavat koko maan tietojen kattavuuteen.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030