Terveydenhuolto

THL julkaisi julisteen käsihygieniasta

Tehokkailla käsihygienian edistämistoimilla voidaan ehkäistä jopa puolet vältettävissä olevista hoitoon liittyvistä infektioista.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut julisteen keinoista, joilla voidaan edistää käsihygienian toteutumista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toimet pohjautuvat WHO:n multimodaaliseen käsihygienian edistämisstrategiaan, joka perustuu usean eri menetelmän yhteisvaikutukseen. Niiden avulla pyritään vaikuttamaan muun muassa ihmisten käyttäytymiseen ja organisaatiokulttuuriin.

Tehokkailla käsihygienian edistämistoimilla voidaan ehkäistä jopa puolet vältettävissä olevista hoitoon liittyvistä infektioista ja säästää kustannuksia keskimäärin 16-kertaisesti verrattuna edistämisohjelmien kustannuksiin.

Lue myös

Viiden elementin strategia

WHO:n multimodaaliseen edistämistrategiaan kuuluu viisi elementtiä. Alkoholipohjaista käsihuuhdetta, vettä, saippuaa ja käsipyyhepapereita on jatkuvasti saatavilla ja käsienpesualtaita on riittävästi. Koulutusta ja harjoittelua käsihygieniaan liittyen annetaan henkilökunnalle, potilaille ja vierailijoille. Käsihygienian rakenteita ja toimintoja seurataan ja arvioidaan. Käsihygieniasta muistutetaan ja sitä markkinoidaan esimerkiksi julistein. Organisaatioon luodaan ympäristö, jossa käsihygienian hyvä toteutuminen asetetaan etusijalle.

Juliste on tarkoitettu infektioidentorjunnan ammattilaisten, sekä sairaaloiden että muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden johdon käyttöön, kun he edistävät käsihygieniakäytäntöjä omissa organisaatioissaan.

Multimodaalisen strategian hyödyntäminen vähentää hoitoon liittyviä infektioita ja mikrobilääkeresistenssiä, sekä auttaa merkittävästi epidemioiden torjunnassa.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030