Vaikuttaja

Toimiva luottamusmiesjärjestelmä on kaikkien etu

Marie Måsabacka
Mikko Käkelä

Viime syksy ja kulunut talvi on ollut kiireistä aikaa luottamusmiehille ja varsinkin pääluottamusmiehille. Hyvinvointialuesiirtymää on valmisteltu yhdessä tulevien työnantajien kanssa ja viimeistään nyt alkuvuodesta on käyty neuvotteluita rakennettavasta luottamusmiesjärjestelmästä ja ajankäytöstä.

Valitettavasti monella hyvinvointialueella valmistelua ovat viivästyttäneet neuvottelukumppanin puute: on ollut epäselvää, kenellä on valtuudet sopia asioita hyvinvointialueen puolesta tai kyseinen henkilö ei vielä ollut aloittanut tehtävässään. Hyvinvointialueilla oli myös niin paljon valmisteltavaa, että paikalliset sopimukset ja varsinkin luottamusmiesjärjestelmä on jäänyt muiden tärkeiden päätösten jalkoihin.

Kiire ja työ eivät vielä ole loppu. Maaliskuun loppuun mennessä on käytävä luottamusmiesvaalit ja valittava uudet luottamusmiehet. Monet nykyiset luottamusmiehet ovat päättämässä kautensa siirtymävaiheeseen, ja meillä on tarve löytää uusia kollegoita tehtäviä hoitamaan.

On kieltämättä haaste löytää ehdokkaita. Ymmärrän hyvin, että se tuntuu isolta askeleelta, varsinkin jos täytettäväksi jää konkarin jättämä tyhjiö.

Mitään aiempaa kokemusta edunvalvonnasta ei kuitenkaan tarvita, vaan kiinnostus yhteisiin asioihin riittää.

Lääkäreiden neuvottelujärjestö järjestää erinomaisia koulutuksia, ja heti kesäkuussa järjestetään Uuden luottamusmiehen valmiudet -kurssi. Myös varaluottamusmiehet saavat osallistua koulutuksiin. Usein koulutuksia on niin paljon, ettei niihin kaikkiin ehdi osallistua.

Tukea saa myös Lääkäriliiton juristeilta ja muilta luottamusmiehiltä. Vaikka oman alueesi luottamusmiesvaalit jo käytiin, on hyvin mahdollista, että kiinnostustasi vielä tarvitaan: monella alueella kaikkia luottamusmiehen tai varaluottamusmiehen paikkoja ei saatu täytettyä ja täydennysvaalit ovat monin paikoin tulossa.

Luottamusmiehelle voi myös olla neuvoteltuna luottamusmiesaikaa, jolloin on vapautettu omasta työstään luottamusmiestehtävien hoitamiseksi.

Itse olen viihtynyt luottamusmiehenä erinomaisesti. Koulutukset ovat mielenkiintoisia ja tuovat vaihtelua päiviin. Koulutuksissa tapaa muita luottamusmiehiä ja kuulee heidän haasteistaan ja niiden ratkaisuista. Myös se, että muualla on samat ongelmat tuo jonkinlaista lohtua.

Lue myös

Työpaikan epäkohtiin voi usein vaikuttaa, ei toki aina. Itse en ole kokenut tehtävää yksinäiseksi, koska tukea ja sparrauskumppania olen aina löytänyt. Espoossa meillä oli työnantajan kanssa erinomainen neuvottelukulttuuri. Olimme usein asioista eri mieltä mutta riitoihin emme päätyneet. Ennen neuvotteluita ja tapaamisia lähetimme usein valmiiksi sähköposteja, mitä tulisimme esittämään ja mihin sopimuspykäliin viitataan. Näin molemmat osapuolet pystyivät valmistautumaan ja tarkistamaan asiat itse. Koskaan ei ollut tunnetta, että toinen osapuoli yrittäisi huijata.

Kohta minut toivottavasti valitaan Länsi-Uudenmaan yhdeksi lääkäriluottamusmieheksi ja tavoitteena on yhtä hyvän neuvotteluyhteyden luominen myös sinne.

Haluan lopuksi vielä kiittää kaikkia luottamusmiehiä ja pääluottamusmiehiä, varsinkin niitä, jotka ovat olleet eturintamalla neuvotteluissa.

Tiedän, että työnantaja saattaa sanella omat ehtonsa, ja voi tuntua taistelulta tuulimyllyjä vastaan saada läpi Jukon ja Lääkäreiden neuvottelujärjestön suosituksia ja mielipiteitä.

Toimiva luottamusmiesjärjestelmä on kuitenkin kaikkien etu, ja toivon, että kun mahdollisia valuvikoja järjestelmässä ilmenee, voidaan työnantajan kanssa yhdessä pyrkiä kohti parempaa.

Kirjoittaja

Marie Måsabacka yleislääketieteen erikoislääkäri Lääkäriliiton hallituksen varapuheenjohtaja

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030