Terveydenhuolto

Traumaperäistä stressihäiriötä eniten konfliktialueilta saapuneilla

PTSD on harvinainen ulkomaalaistaustaisella väestöllä.

Tiiamari Pennanen
Adobe/AOP

Ulkomaalaistaustaisesta väestöstä traumaperäistä stressihäiriöitä esiintyy eniten miehillä, jotka ovat tulleet konfliktialueilta Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta. Heillä diagnoosin esiintyvyys oli 2,7 prosenttia. Samoilta alueilta tulleilla naisilla esiintyvyys oli 2,4 prosenttia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvitti PTSD-diagnoosien esiintyvyyttä ulkomaalaistaustaisessa väestössä erikoissairaanhoidossa 2016–2020. Tilasto ei huomioi niitä, joilla on oireita ilman diagnoosia.

Tulosten tulkintaa vaikeuttaa se, ettei vastaavia tietoja ole saatavilla koko väestöstä.

Keskimäärin PTSD on verrattain harvinainen ulkomaalaistaustaisella väestöllä. Sitä esiintyy noin 0,7 prosentilla, ja se on yleisempää naisilla lähes kaikissa taustamaaryhmissä. Erityisesti Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten keskuudessa PTSD:n esiintyvyys oli naisilla korkeampaa kuin miehillä.

Diagnoosi oli keskimääristä yleisempää nuorilla ja maahan vasta muuttaneilla. Tosin Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta saapuneilla esiintyvyys oli yhtä korkeaa tai korkeampaa niillä, jotka olivat asuneet maassa 5–10 vuotta kuin hiljattain saapuneilla.

Lue myös

THL:n mukaan tämä voi viitata viiveeseen hoitoon pääsyssä, koska näissä ryhmissä monien traumakokemus on todennäköisesti tapahtunut lähtömaassa tai pakomatkalla.

Korkeaa esiintyvyyttä näiltä alueilta saapuvien joukossa voi selittää se, että vuonna 2015 Suomeen saapui poikkeuksellisen paljon turvapaikanhakijoita muun muassa Afganistanin ja Irakin konfliktien seurauksena.

PTSD voi kehittyä, kun ihminen on kokenut poikkeuksellisen uhkaavan tai katastrofaalisen tapahtuman. Sen mahdollisuus olisi tärkeä ottaa huomioon palveluiden suunnittelussa konfliktialueilta saapuville.

Kirjoittaja

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030