Terveydenhuolto

Tutkimus selvitti ihmisten suhtautumista hoitorobottien päätöksiin

Tekoälysovelluksilta vaaditaan inhimillistä herkkyyttä ja empatiakykyä, jotta niiden ratkaisut voitaisiin hyväksyä.

Anne Seppänen

Adobe/AOP

Helsingin yliopiston tutkimuksessa selvitettiin sitä, miten ihmiset suhtautuvat hoitorobottien tekemiin päätöksiin. Koehenkilöt muun muassa arvioivat lukemassaan tarinassa tehtyjen päätösten moraalisuutta. Laakasuo M ym. Eur. J. Soc. Psychol. 25.9.2022

Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että tekoälysovelluksilta vaaditaan inhimillistä herkkyyttä ja empatiakykyä, jotta niiden tekemät ratkaisut ja päätökset tuntuisivat yhtä hyväksyttäviltä kuin ihmisten tekemät päätökset.

Koehenkilöt hyväksyivät sekä hoitorobotilta että ihmissairaanhoitajalta päätöksen jättää noudattamatta ylilääkärin ohjetta lääkitä potilas vastoin tämän tahtoa. Sen sijaan hoitorobotilta ei hyväksytty potilaan tahdon ohittamista pakkolääkinnällä, vaikka ihmissairaanhoitajan päätös pakkolääkityksestä hyväksyttiin.

– Pakkolääkintää koskeva kysymyksenasettelu paljasti, että hoitorobotin ja ihmissairaanhoitajien tekemiä päätöksiä ei kohdella samanlaisina, vaikka ne olisivat seurauksiltaan identtisiä, sanoo tutkija Mikael Laakasuo tiedotteessa .

– Huolestuttavin löydös oli kenties se, että kun tarinaa muutettiin niin, että potilas oli kuollut äkilliseen sairauskohtaukseen yön aikana, ihmisen koettiin olevan moraalisesti enemmän vastuussa potilaan kohtalosta kuin hoitorobotin, vaikka hoitopäätöksellä ja potilaan kuolemalla ei ollut mitään tekemistä toistensa kanssa.

Lue myös

Robotti ja lääketieteen etiikka

Tutkimuksen tavoite oli laajentaa kokeellisen moraalipsykologian alaa lääketieteen eettisten kysymysten tarkasteluun.

– Moraalipsykologisessa tutkimuksessa ei ole juurikaan käsitelty potilaan autonomiaa tai lääketieteen etiikan sisäisiä ristiriitoja – varsinkaan siitä näkökulmasta, että toimijana on robotti, Laakasuo kertoo.

Terveydenhuoltoala kärsii maailmanlaajuisesti hoitajapulasta. Tutkimuksen tuloksista voi päätellä, että hoitajapulaa ei voida ongelmitta ratkaista koneiden avulla – ihmiset haluavat, että edelleen hoitavat toiset ihmiset.

– Tutkimuksen tulokset voisivat tarjota hyödyllisiä näkökulmia lääketieteen älysovellusten ja robotiikan kehittämiseen, Laakasuo sanoo.

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030