Terveydenhuolto

Työaikojen liikennevalomalli paransi työaikoja ja työturvallisuutta sote-alalla

Suositukset tunnettiin hyvin, mutta niitä käytti säännöllisesti vain viidennes vuorosuunnittelijoista.

Anne Seppänen
Adobe

Työaikojen liikennevalomalli -suositusten käyttö on yhteydessä parempaan vuoroergonomiaan, matalampaan työtapaturmariskiin ja hieman vähäisempään psyykkiseen kuormittumiseen yksilötasolla.

Tämä selvisi laajassa tutkimushankkeessa , jossa tutkittiin Työterveyslaitoksen kehittämien Työaikojen liikennevalo -suositusten käytön, sekä koronapandemian ja työaikalain vaikutuksia ja vaikuttavuutta sote-alan työaikoihin, työhyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin.

Työaikojen liikennevalo -mallia on hyödynnetty sote-alalla jaksotyönä tehtävän vuorotyön suunnittelussa vuodesta 2015.

Vaikutusta myös uudella työaikalailla

Tutkimusaineisto perustui Sote-työajat kohorttiin 2008–2022, ja se kattoi tiedot työajoista, sairauspoissaoloista, työtapaturmista sekä työhyvinvoinnista. Aineisto käsitti eri osatutkimuksissa enimmillään yli 80 000 työntekijää.

Lue lisää: Sairaalatyön kuormittavuus näkyy seuraavalla viikolla

Työaikojen liikennevalomallin suositukset tunnettiin hyvin, mutta niitä käytti säännöllisesti vain viidennes vuorosuunnittelijoista.

Uusi työaikalaki vähensi lyhyitä vuorovälejä ja vuorovälien vähenemisen kautta sairauspoissaolojen kasvua. COVID-19 -pandemia ei vaikuttanut olennaisesti työaikoihin.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030