Terveydenhuolto

Työikäiset kaupunkilaiset käyttävät eniten sähköisiä sote-palveluita

Yllättävää on, että harvaan asutulla maaseudulla etä palveluita käytetään vähiten , vaikka ne toisivat tasa-arvoa palveluiden saatavuuteen.

Anne Seppänen

Adobe/AOP

Kaupungissa asuvat työikäiset käyttävät eniten sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluita, kuten videovastaanottoja tai chat-keskusteluja ammattilaisen kanssa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa verrattiin eri alueilla asuvia työikäisiä, jotka olivat edeltävän vuoden aikana käyttäneet sosiaali- tai terveydenhuollon palveluita. Tutkimuksen mukaan sisemmällä kaupunkialueella sähköisiä vastaanottopalveluita käyttäneiden osuus 39 oli prosenttia, mutta harvaan asutulla maaseudulla 25 prosenttia.

Eläkeikäisistä huomattavasti harvempi oli käyttänyt sähköisiä vastaanottopalveluita: sisemmällä kaupunkialueella 13 prosenttia ja harvaan asutulla maaseudulla kahdeksan prosenttia.

– Osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on mahdollista järjestää sähköisesti. Tässä tutkimuksessa havaittu ero sähköisten palveluiden käytössä eri alueilla oli yllättävä, sillä onhan harvaan asutussa maassa otaksuttu, että sähköinen asiointimahdollisuus tuo tasa-arvoa palveluiden saatavuuteen. Toisaalta itseilmoitetun käytön pohjalta emme tiedä palveluiden tarjonnan alueellisista eroista, toteaa THL:n tutkimuspäällikkö Tuulikki Vehko tiedotteessa .

Lue myös

Osalla sähköinen asiointi korvasi perinteisen käynnin

Väestötutkimukseen osallistujia pyydettiin arviomaan, onko sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa korvannut perinteisen soiton tai vastaanottokäynnin. Sähköinen asiointi sisältää paitsi sähköisiä vastaanottopalveluita myös muita palveluita, kuten Omakannan käyttöä. Osa vastaajista, jotka olivat asioineet jo aikaisemmin sosiaali- ja terveydenhuollossa sähköisesti, arvioi, että sähköinen asiointi oli korvannut perinteisen käynnin.

– Sähköisen asioinnin rajaaminen niihin tilanteisiin, joihin se soveltuu, on tärkeää. Saattaa kuitenkin olla, että vasta käyttökokemus sähköisistä palveluista avaa silmät niiden kyvylle korvata perinteisiä soitto- tai vastaanottokäyntejä, Vehko sanoo.

Sähköisten sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanottopalveluiden käyttöä eri alueilla tutkittiin laajassa FinSote 2020 -väestökyselyaineistossa ja siinä hyödynnettiin Suomen ympäristökeskuksen yksityiskohtaista kaupunki-maaseutu-alueluokitusta.

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030