Terveydenhuolto

Työn ja perheen yhteensovittaminen kuormittaa lääkäreitä

Lääkärit, sairaanhoitajat ja kätilöt ovat erityisen alttiita työn ja perheen välisille ristiriidoille.

Ulla Toikkanen

Adobe/AOP

Sote-alalla noin kolmannes naisista sekä miehistä koki, että työstä aiheutuu perheelle ristiriitoja usein tai hyvin usein, kertoo Työterveyslaitoksen johtava tutkija, dosentti Päivi Leino-Arjas.

Lääkärit, sairaanhoitajat ja kätilöt ovat erityisen alttiita työn ja perheen välisille ristiriidoille. Tämä ilmeni Työterveyslaitoksen Työn ja perheen yhteensovittamisen kehityspolut naisilla ja miehillä –hankkeessa, jossa Leino-Arjas toimi johtavana tutkijana.

Mukana oli kaksi ainestoa. Työterveyslaitoksen Henkilöstön hyvinvointitutkimuksessa seurattiin sote-työntekijöitä vuodesta 2008 muutaman vuoden välein vuoteen 2021. Helsingin yliopiston Helsinki Health Study -tutkimuksessa puolestaan tutkittiin keski-ikäisiä Helsingin kaupungin työntekijöitä kolmesti noin 10 vuoden aikana.

Korkeasti koulutetuilla eniten ongelmia

Korkeasti koulutetut henkilöt kuormittuivat eniten sovittaessaan yhteen työtä ja perhe-elämää. Korkea koulutustaso ennakoi epäedullista kehityspolkua sekä perhe–työ- että työ–perhe-konflikteissa.

Tämä oli Leino-Arjaksen mukaan yllättävää.

Lue myös

– Yleensä kaikenlainen ikävä kertyy vähemmän koulutettujen ryhmiin. Tässä asia olikin päinvastoin, hän sanoo.

Monet tekijät vaikuttivat kuormittumisen taustalla. Niitä ovat esimerkiksi sote-henkilöstön kokema kiire, työn jatkuvat keskeytykset ja ristiriitaiset odotukset.

Sairaalassa työskentelevät kokivat yötyön erityisen kuormittavaksi.

– Myös epäoikeudenmukaisen johtamisen kokemus ja ylipäänsä heikko sosiaalinen liima työyhteisössä tuntuivat olevan riskitekijöitä.

Sen sijaan elintavoilla oli aika vähän merkitystä kuormittumisen kokemuksille. Univaikeudet kasvattivat kuormittumisen riskiä.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030