Terveydenhuolto

Työterveyslaitos on uudistanut sisäilmaohjeitaan

Ohjeista hyötyvät muun muassa työterveyslääkärit.

Sari Kosonen

Adobe/AOP
Sisäympäristöä pitää tarkastella kokonaisuutena, johon kuuluvat rakennuksen lisäksi tilan käyttäjien kokemukset. 

Rakennuksen sisäilmastoselvitys, olosuhdearviointi ja terveydellisen merkityksen arviointi ovat keskeinen osa työpaikkojen sisäilmatilanteiden ratkaisua. Näitä koskevat Työterveyslaitoksen ohjeet on uudistettu. Ohjeet on tehty osana kansallista Sisäilma ja terveys -ohjelmaa.

Terveydellisen merkityksen arvioinnissa otetaan kantaa työpaikalla havaittujen terveysvaarojen, haittojen, kuormitustekijöiden sekä voimavarojen merkitykseen terveydelle ja työkyvylle. Terveydellisen merkityksen arviointi on työterveyshuollon ydinosaamista, ja sitä tehdään esimerkiksi työpaikkaselvitysten yhteydessä.

Lue myös

Sisäilmatilanteissa terveydellisen merkityksen arvioinnissa on tähän asti korostunut rakennuksen olosuhteiden arviointi. Uudistetussa ohjeessa kehotetaan huomioimaan myös työhön ja työntekijöihin liittyvät tekijät sekä työpaikan toimintatavat. Sisäilma-asioiden käsittely henkilöstöä osallistaen on todettu hyväksi toimintatavaksi.

Olosuhdearvioinnin ohjeessa kuvataan aiempaa tarkemmin sisäilmastoselvityksen sisältö, olosuhdearvioinnin kriteerit ja tuloksen luokittelu. Kokonaan uutta ohjeessa on raportointimalli.

Uudet ohjeet löytyvät Työterveyslaitoksen sisäilmasivuilta . Täsmennetty 29.9.2022 toiseksi viimeisessä kappaleessa: olosuhdearvioinnin ohjeessa.

Kirjoittajat

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030