Terveydenhuolto

Työyksinäisyys vaivaa monia suomalaisia

Se nakertaa terveyttä ja heikentää työssä suoriutumista.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Suomalaistutkimuksen mukaan peräti 30 prosenttia työntekijöistä koki yksinäisyyttä työssään. Sillä on suuri vaikutus työhyvinvointiin ja terveyteen.

Työssään yksinäisyyttä kokeva ei pääse mukaan yhteisöön toivomallaan tavalla, hän jää ryhmän ulkopuolelle tai hänellä ei ole luottamuksellisia suhteita työkavereihinsa. Työyksinäisyyttä koetaan sekä työpaikoilla että etä- ja hybridityössä.

Vaasan yliopiston tutkimushankkeessa selvitettiin työyksinäisyyden syitä ja seurauksia. Tutkimukseen osallistui yli tuhat teknologiateollisuuden asiantuntijaa, jotka tekivät pääosin etätyötä.

Tutkimus osoitti työyksinäisyydellä olevan monia kielteisiä seurauksia. Yksinäisyyttä työssä kokeneet muun muassa suoriutuivat työstään heikommin ja auttoivat kollegoitaan harvemmin. He myös kärsivät enemmän työuupumuksesta.

Vaikka korona-ajan etätöissä työyksinäisyyden kokemus lisääntyi, ei etätyö selitä kasvua. Tutkimus nimittäin osoitti, että hyvät sosiaaliset verkostot kantoivat myös poikkeusaikana.

Lue myös

Ilmiötä eivät myöskään selitä yksilölliset tekijät, kuten sukupuoli. Sen sijaan kokemukseen yksinäisyydestä vaikuttuivat työn määrä, työyhteisöltä saadun sosiaalisen tuen laatu sekä kollegoiden kanssa viestiminen.

Tiimien ja koko organisaation tasoilla yksinäisyyden kokemuksia voi tunnistaa kyselyillä ja ottamalla aiheen osaksi varhaisen välittämisen mallia. 

Seuraava askel on tunnustaa ilmiö sekä vähentää yksinäisyyteen liittyvää stigmaa. Esimerkiksi esihenkilöiden kohdennettu koulutus on huomattu siihen hyväksi keinoksi.

Tutkimushanke on saanut rahoitusta Työsuojelurahastolta.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030