Terveydenhuolto

Uusi johtamisen työkalu selkeyttää työnjakoa

Työkalu kehitettiin osana vuoden pituista johtamisen kehittämisen projektia.

Minna Pihlava
Adobe(/AOP

Husissa on kehitetty uusi työkalu esihenkilöiden tueksi. Työkalu kehitettiin osana vuoden pituista johtamisen kehittämisen projektia.

Esihenkilön työtehtävät -työkalun avulla voi selkeyttää ja priorisoida työtehtäviä. Tarkoitus on vastata projektissa tunnistettuun haasteeseen: esihenkilöiden työnkuvan laajuus ja epäselvyydet työnjaossa aiheuttavat työmäärän kasvua ja kuormittumista. Ihmisten johtamiseen ei jää tarpeeksi aikaa.

Uudessa työkalussa työtehtävät on jaettu eri luokkiin sen mukaan, kuka kantaa päävastuun niiden suorittamisesta. Työkalun avulla voidaan kuvata lähijohtamisen verkosto ja toimijoiden välinen työnjako.

Työkalua testanneet esihenkilöt kokivat tärkeäksi oman työn ääreen pysähtymisen ja työajan käytön pohtimisen. Erityisen tärkeäksi koettiin niiden henkilöiden tunnistaminen, jotka voivat osallistua ja ottaa vastuuta eri tehtävien suorittamisesta.

– Näin esihenkilö saa tukea työhönsä ja työtaakka kevenee, sanoo projektipäällikkö Katja Koskinen Husin tiedotteessa.

Lue myös

Projektin selvityksen mukaan työntekijät ovat pääosin tyytyväisiä lähijohtamiseen Husissa. Tyytyväisyys kuitenkin laskee yksikkökoon kasvaessa, vaikka isoissa yksiköissä on hyötyjäkin: toiminnan joustavuus ja työn monipuolisuus.

Suurimmat henkilöstömäärät ovat yksiköissä, joissa tarjotaan hoitoa ympäri vuorokauden kuten teho-osastot, päivystykset ja synnytysosastot. Yksiköiden jakaminen tai esihenkilöiden pari- tai tiimityöskentely voi auttaa isojen yksiköiden ongelmissa.

Myös avustavan henkilöstön kuten apulaisosastonhoitajan, sihteerin tai palvelusuunnittelijan lisääminen auttaisi. Esihenkilön vastuulle suositellaan korkeintaan 40 työntekijää.

Kirjoittaja

Minna Pihlava

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030