Terveydenhuolto

Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma päivitettiin

Tuberkuloosi-infektion hoitosuosituksia on täydennetty kansainvälisten ohjeiden mukaisiksi.

Ulla Toikkanen
Adobe/AOP

THL ja Filha ovat päivittäneet Valtakunnallista tuberkuloosiohjelmaa 2020. Sen tavoitteena ovat tuberkuloosiin sairastuneiden varhainen toteaminen, sairastuneiden yhdenvertainen ja tasalaatuinen hoito sekä taudin leviämisen ehkäisy.

Ohjelma on suunnattu terveydenhuollon työntekijöille, jotka tutkivat ja hoitavat tuberkuloosiin sairastuneita ja taudille altistuneita.

Päivityksen yhteydessä latentin tuberkuloosi-infektion hoitosuosituksia on täydennetty kansainvälisten ohjeiden mukaisiksi. Myös toimintalinjoihin on tehty pieniä tarkennuksia. 

Lue myös

Videolla tuettua lääkehoitoa voidaan toteuttaa myös MDR-tuberkuloosia sairastaville. Lisäksi tuberkuloosin riskimaamäärittelyä on tarkennettu WHO:n linjausten mukaisesti. Tämä yksinkertaistaa tuberkuloosin seulontasuosituksia riskimaista saapuville maahanmuuttajille. Ohjelmaan sisältyvät linkit on päivitetty.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030