Terveydenhuolto

Valtaosa terveydenhuollon ammattilaisista on havainnut väärinkäytöksiä

Väärinkäytökset heikentävät terveydenhuollon ammattilaisten työhyvinvointia ja lisäävät eettistä kuormitusta, mikä voi ajaa työpaikan vaihtoon tai kokonaan pois alalta, ilmenee väitöstutkimuksesta.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Terveystieteiden maisteri Johanna Wiisak tutki väitöstutkimuksessaan tahallisten väärinkäytösten paljastamista ja kehitti siihen päättelymallin.

– Väärinkäytökset heikentävät terveydenhuollon ammattilaisten työhyvinvointia ja lisäävät eettistä kuormitusta, mikä voi ajaa työpaikan vaihtoon tai kokonaan pois alalta. Väärinkäytökset lisäävät myös terveydenhuollon kokonaiskustannuksia ja voivat pahimmillaan johtaa asiakkaiden kuolemantapauksiin, Johanna Wiisak korostaa tiedotteessa.

Wiisakin väitöstutkimuksen perusteella valtaosa, 70 prosenttia, terveydenhuollon ammattilaisista oli epäillyt tai havainnut terveyspalvelujen käyttäjien, potilaiden ja työntekijöiden hyvinvointia heikentäviä ja turvallisuutta vaarantavia ammattilaisten tahallisia väärinkäytöksiä. 

Väärinkäytökset voivat ilmetä epäeettisenä tai laittomana toimintana, kuten potilaiden epäasiallisena kohteluna, työpaikkakiusaamisena tai lääkkeiden varastamisena. Ne voivat ilmetä myös esimerkiksi epäpätevien työntekijöiden palkkaamisena ja laiminlyönteinä.

Wiisakin tutkimuksen perusteella väärinkäytökset paljastettiin pääasiassa oman organisaation sisällä lähiesihenkilölle ja harvemmin organisaation ulkopuolelle kuten medialle. Väärinkäytökset eivät välttämättä loppuneet niiden paljastamisen seurauksena. Paljastajille saattoi koitua negatiivisia seurauksia, kuten syrjintää tai potkut.

Tutkimuksessa Wiisak kehitti väärinkäytösten paljastamisen päättelymallin.

– Yksilön päättely heijastaa hänen uskomuksiaan ja arvojaan oikeasta ja väärästä. Päättely on yksilön omien rajojen ja vahvuuksien tunnistamista, jotta hän kykenisi moraalisesti rohkeaan toimintaan eli paljastamaan väärinkäytökset, Wiisak kertoo.

Wiisak tarkasteli väärinkäytösten paljastamista ammattieettisenä arvoperustaisena toimintana, jolla voidaan ylläpitää ammatin ihanteita ja normeja. Hän kuvasi myös väärinkäytösten paljastajien yksilöllisiä taustatekijöitä ja moraalista rohkeutta. 

Lue myös

– Moraalinen rohkeus on aitoa halua toimia muiden hyväksi ja kykyä puolustaa omia tai ammattieettisiä arvoja ja periaatteita sekä toimia niiden mukaisesti, itselle mahdollisesti aiheutuvista negatiivisista seurauksista huolimatta, Wiisak sanoo.

Väärinkäytösten paljastaminen edellyttää moraalisesti rohkeita yksilöitä, mutta se ei saa olla yksittäisen terveydenhuollon ammattilaisen varassa. Eettisesti kestävän toiminnan toteuttamiseen tarvitaan niin työyhteisöä kuin rakenteita, aina yhteiskunnan tasolta lähtien.

Tutkimukseen osallistuneet olivat terveydenhuollon ammattilaisia eri puolilta Suomea ja terveydenhuollon eri alueilta. Tutkimusaineistot kerättiin ammattiliitto Tehyn ja Sairaanhoitajat-yhteisön jäseniltä.

Johanna Wiisak esittää väitöskirjansa “Whistleblowing for wrongdoing in health care – from identification to action” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 12. toukokuuta. 

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030