Terveydenhuolto

Valvira: osa ammattioikeuksista luopuvista ei ymmärrä asian merkitystä

Ammattioikeuksien poistolla on rekisteritietojen poistamista laajemmat vaikutukset, eikä ammatissa saa enää sen jälkeen toimia.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Osa omasta pyynnöstään ammattioikeutensa menettäneistä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista ei Valviran mukaan ole ymmärtänyt, että tämän jälkeen oikeutta toimia ammatissa ei ole.

Valvira kertoo tiedotteessaan , että sinne tulleiden yhteydenottojen perusteella osalle omasta pyynnöstään ammattioikeutensa menettäneistä tämä on jäänyt epäselväksi.

Siksi Valvira tähdentää, että kun se on poistanut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuden hänen omasta pyynnöstään, henkilöllä ei ole enää oikeutta toimia ammatissaan eikä oikeutta käyttää ammattinimikettään.

Ammattioikeuksien poistaminen ei tarkoita ainoastaan tietojen poistamista ammattihenkilörekisteristä. Esimerkiksi omasta pyynnöstä ammattioikeutensa menettänyt sairaanhoitaja ei ole enää sairaanhoitaja, eikä hänellä ole oikeutta tehdä sairaanhoitajan tehtäviä.

Palauttamista voi anoa

Valvira voi terveyden- tai sosiaalihuollon ammattihenkilön omasta pyynnöstä poistaa ammatinharjoittamisoikeuden tai rajoittaa sitä tai poistaa oikeuden käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. Ammattihenkilön on toimitettava pyyntö Valviraan kirjallisesti.

Lue myös

Valvira antaa poistamisesta erillisen päätöksen ja tekee siitä merkinnän ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Päätös myös julkaistaan kuulutuksena Virallisessa lehdessä. Käsittelyprosessi kestää useita kuukausia.

Ammatinharjoittamisoikeuden tai ammattinimikkeen käyttöoikeuden palauttamista on mahdollista anoa Valviralta takaisin. Palauttaminen käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa.

Palautushakemukset pyritään käsittelemään kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Juttua korjattu 26.9.2022 klo 10.12. Tarkennettu tietoa palautushakemusten käsittelyajasta.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030