Terveydenhuolto

Vanhusten kotihoidon palvelut pulassa?

Henkilöstön määrä vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa on noussut, kun taas kotihoidon saatavuus on selvästi heikentynyt.

Sari Kosonen

Marraskuussa 2022 vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen 0,6 työntekijää asiakasta kohden ylsi 95 prosenttia toimintayksiköistä.

Kahden vuoden aikana henkilöstön määrä ympärivuorokautisessa hoidossa on noussut 2323:lla, ja marraskuussa jo kolmannes yksiköistä täytti 0,7:n tavoitemitoituksen.

Marraskuun tilanteen perusteella THL arvioi, että henkilöstömitoituksen nosto 0,7:ään edellyttää vielä 2885 kokopäiväisen henkilön lisätyöpanosta. Laskelma ei sisällä sijaistarvetta.

Vanhuspalvelulain mukaista henkilöstön vähimmäismitoitusta on tarkoitus porrastaa siten, että 1.4.2023 alkaen vähimmäismitoitus on 0,65 ja 1.12.2023 alkaen 0,70 työntekijää asiakasta kohti.

THL seuraa lakisääteisen henkilöstömitoituksen toteutumista puolivuosittain. Seurannassa yksiköt tallentavat itse työtuntitietonsa THL:n tietokantaan ja vastaavat annettujen tietojen oikeellisuudesta.

Kotihoidossa käyntien määrä putosi rutkasti

Vanhusten kotihoidossa sote-koulutettujen työntekijöiden rekrytoinnit vähenivät 18 prosenttia toukokuusta 2022.

Lisäksi kotihoidon asiakkaiden luokse tehtyjen käyntien määrä laski ensimmäistä kertaa viime vuonna. Määrä tippui 1 800 000 käynnillä edellisvuodesta.

Lue myös

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kotihoidon saatavuus on koko maan tasolla heikentynyt.

– Ennakkotietona saadun kotihoidon käyntitilaston ja toteutuneiden rekrytointien perusteella voi päätellä, että kotihoidon saatavuus on koko maan tasolla heikentynyt. Korona-aikana osa apua tarvitsevista on voinut jäädä kokonaan ilman kotihoidon palvelua. Tuotetun kotihoidon määrän pitäisi kasvaa vanhusväestön määrän noustessa, sanoo johtava asiantuntija Sari Kehusmaa THL:n tiedotteessa.

Adobe/AOP
Riittämätön kotihoidon palvelu osaltaan lisää painetta terveydenhuoltoon, esimerkiksi päivystykseen.

– On syytä selvittää, tehdäänkö alueella riittävästi palvelutarpeen arviointeja ja toimiiko asiakasohjaus. Esimerkiksi asiakasohjauksen takaisinsoittopalvelun toimimattomuus voi jättää avuntarvitsijoita ilman palveluja. Riittämätön kotihoidon palvelu osaltaan lisää painetta terveydenhuoltoon, esimerkiksi päivystykseen.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030