Terveydenhuolto

Varman raportti: Sote-alan työntekijöiden työkyvyssä huolenaiheita

Sairauspoissaolot ovat sote-alalla korkealla tasolla moneen muuhun alaan verrattuna.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Moni sote-alan työ on edelleen fyysisesti kuormittavaa. Kuormitusta aiheutuu esimerkiksi potilaiden siirroista ja nostoista sekä hankalista työasennoista.

Myös monet työajan piirteet, kuten vuoro- ja yötyö, voivat kuormittaa. Psykososiaalista kuormitusta aiheuttavat esimerkiksi riittämätön henkilöstömäärä, kiire, työympäristön rauhattomuus sekä väkivalta tai sen uhka.

Kognitiivinen kuormitus liittyy esimerkiksi tietojärjestelmäongelmiin. Lisäksi moni alan työntekijä kokee usein eettisesti kuormittavia tilanteita tai moraalisia ristiriitoja.

Sairauspoissaolot ovat sote-alalla korkealla tasolla moneen muuhun toimialaan verrattuna. Eniten sairauspoissaoloja on lähi- ja sairaanhoitajilla. Yleisin sairauspoissaolojen syy ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.

Varman data osoittaa, että sote-alalla on työkyvyttömyyden yleisyydessä suuria tehtäväkohtaisia eroja. Eniten työkyvyttömyyseläkkeitä alkaa hoiva- ja kotipalveluita tarjoavissa yrityksissä sekä terveydenhuoltoyrityksissä. Naisilla työkyvyttömyys on kaikissa yritysryhmissä yleisempää kuin miehillä.

Lue myös

Työkyvyttömyyden riskiin olisi tärkeä reagoida ennakoivasti. Työkyvyn edistämisen ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi johtamisen ja esihenkilötyön kehittämiseen, työn organisointiin, vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen, osaamisen kehittämiseen, tai työn muokkaamiseen.

Eläkevakuutusyhtiö Varman raporttiSosiaali- ja terveysala – tutkittua tietoa ja keinoja työn kuormituksen hallintaan on julkaistu Tietoa työkyvystä -sarjassa.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030