Terveydenhuolto

Vastaanottotoiminnasta tarvitaan tutkittua tietoa

Perusterveydenhuollon avovastaanottojen kehittämiseen on laadittu Hyvä käytäntö -konsensussuositus.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laatinut Hyvä käytäntö -konsensussuosituksen perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittämiseen.

Suositus tukee perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnan kehittämistä hyvinvointialueilla.

Toimintamallien kehittämiseksi ja laadun parantamiseksi tarvitaan konsensussuosituksen mukaan aktiivista tieteellistä tutkimusta eri teemoista: esimerkiksi avovastaanoton hoidon tarpeen arvioinnin toimintamallien vertailusta, etävastaanottojen vaikutuksesta, digitaalisten oirearvioiden kustannusvaikuttavuudesta ja johtamisesta.

– Joistakin perusterveydenhuollon toimintamalleista on jo olemassa runsaasti tutkittua tietoa, kuten potilas-lääkärisuhteen jatkuvuudesta. Perusterveydenhuollon avovastaanotto tuleekin suunnitella siten, että se mahdollistaa hyvän potilas-lääkärisuhteen jatkuvuuden, toteaa suosituspaneelin puheenjohtaja Juha Auvinentiedotteessa.

63 suositusta vastaanottotoimintaan

Konsensussuosituksessa tarkastellaan monipuolisesti vastaanottotoiminnan toimintamalleja suhteessa laadun mittareihin ja annetaan yhteensä 63 suositusta.

Etävastaanotoista suositus linjaa, että vastaanoton toteutus valitaan tapauskohtaisesti muun muassa potilaan terveydentilaan liittyvien asioiden ja olosuhteiden perusteella. Myös potilaan toive tulee huomioida. Suosituksen mukaan potilas tavataan lähivastaanotolla esimerkiksi silloin, kun tehdään tärkeä hoitopäätös tai kun tarvitaan kliininen tutkimus.

Hyvinvointialueiden ja avovastaanoton toimintayksiköiden suositellaan mittaavan säännöllisesti etäpalveluiden käyttöä, asiakaskokemusta ja vaikuttavuutta, arvioivan niiden kustannusvaikuttavuutta ja kehittävän toimintaansa.

Lue myös

Suositus kehottaa hyödyntämään vastaanoton toiminnassa moniammatillisuutta ja kohdentamaan eri ammattiryhmien osaamista koulusta vastaaviin tehtäviin. Esimerkiksi säännöllinen työohjaus olisi hyvä mahdollistaa kaikille sitä tarvitseville ammattilaisille.

Suositus korostaa myös sairauksien ennaltaehkäisyn merkitystä. Avovastaanotolla käytettävien ennaltaehkäisevien toimien suositellaan keskittyvän ensisijaisesti merkittävien kansansairauksien tärkeimpiin riskitekijöihin, eli vähäiseen fyysiseen aktiivisuuteen, epäterveelliseen ruokavalioon, lihavuuteen, tupakointiin, alkoholin liikakäyttöön sekä unihäiriöihin. Jokaisessa toimintayksikössä on hyvä olla tähän selkeät toimintamallit, joihin henkilöstö on perehdytetty.  

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030