Terveydenhuolto

VATT: Valinnanvapaus julkisessa erikoissairaanhoidossa nopeuttaa hoitoon pääsyä

Potilaat ovat valmiita hakeutumaan hoitoon oman alueensa ulkopuolelle, kun heillä on siihen mahdollisuus.

Sari Kosonen
Adobe / AOP

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkijat selvittivät osana kansainvälistä tutkimusryhmää, kuinka valinnanvapaus julkisessa erikoissairaanhoidossa vaikuttaa hoitopaikan valintaan, hoitojonoihin ja julkisen terveydenhuollon resurssien käyttöön.

Tutkimus osoittaa, että potilaat ovat valmiita hakeutumaan hoitoon oman sairaanhoitopiirinsä ulkopuolelle, kun heillä on siihen mahdollisuus. Näin valinnanvapaus nopeuttaa hoitoon pääsyä ja samalla jo olemassa olevien hoitoresurssien käyttö tehostuu.

Tutkimuksessa tarkastellaan vuonna 2007 Suomessa toteutettua alueellista valinnanvapausreformia, joka koski noin miljoona suomalaista. Reformissa neljä sairaanhoitopiiriä sopi potilaan valinnanvapauden laajentamisesta kiireettömässä leikkaushoidossa. 

Reformin myötä sairaaloiden toiminta ja resurssien käyttö tehostuivat. Taustalla on etenkin leikkaushoidon keskittyminen yliopistosairaaloihin, joilla on korkeampi hoitokapasiteetti ja paremmat resurssit verrattuna muihin sairaaloihin.

Lue myös

Jonotusajat lyhenivät reformialueella noin 36 prosenttia lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa ja 23 prosenttia kaikissa tuki- ja liikuntaelin leikkauksissa.

Tutkimukseen osallistui VATT:n lisäksi tutkijoita Yorkin ja Missourin yliopistoista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Aalto-yliopistosta sekä Turun ja Jyväskylän yliopistoista. Tuloksia esitellään tänään VATT-päivässä Helsingissä.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030