Terveydenhuolto

Vuodenvaihde tuo muutoksia Kelan etuuksiin

Lakimuutos: Osasairauspäivärahaa voi saa aiempaa useampi, kuntoutusrahan ja muiden etuuksien välillä voi siirtyä helpommin.

Anne Seppänen
Katri Lehtola / Kela

Osasairauspäivärahan saamisen edellytykset muuttuvat ja enimmäisaika pitenee, tiedottaa Kela .

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen, jonka myötä osasairauspäivärahan enimmäisaika pitenee 120 arkipäivästä 150 arkipäivään. Tämä parantaa niiden mahdollisuutta palata kokoaikaiseen työhön, joille nykyinen enimmäisaika ei riitä työkyvyn palautumiseen.

Osasairauspäivärahan edellytyksenä oleva kokoaikatyön määritelmä muuttuu siten, että kokoaikatyöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti työtä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa.

Siirtyminen kuntoutusrahan ja muiden etuuksien välillä helpottuu

Eduskunta on hyväksynyt myös kuntoutusrahan myöntämisen perusteisiin liittyvän lakimuutoksen. Jatkossa Kela voi maksaa kuntoutusrahaa koko kuntoutuksen ajalta. Myös asiakkaan siirtyminen etuudelta toiselle helpottuu. Perustoimeentulotuelta siirtyvä asiakas saa jatkossa kuntoutusrahan ilman omavastuuaikaa.

Lue myös

Lakimuutoksen myötä Kelan ammatilliseen kuntoutukseen osallistuva työtön asiakas voi valita työttömyysetuuden sijaan kuntoutusrahan sille ajalle, jonka aikana hän odottaa kuntoutuspäätöksen jälkeen kuntoutuksen alkamista. Työtön asiakas voi saada kuntoutusrahaa myös kuntoutusjaksojen väliajalle.

Työtön asiakas voi saada kuntoutusrahaa, vaikka aloittaisi kuntoutuksen aikana osa-aikaisen tai satunnaisen työskentelyn.

Kuntoutusrahaa maksetaan työterveyshuoltolakiin perustuvan työkokeilun ajalta jatkossa enintään 45 arkipäivää. Työkokeilun täytyy perustua työterveyshuollossa havaittuihin työkyvyn ongelmiin ja työnantajan täytyy maksaa sen ajalta palkkaa.

Kuntoutusrahan hakuaika pitenee neljästä kuuteen kuukauteen.

Lakimuutokset tulevat voimaan ensi vuoden alussa.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030