Terveydenhuolto

Yhteispäivystyksissä yhä enemmän kiireettömiä potilaita

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen kustannukset ovat kasvaneet.

Ulla Toikkanen
Adobe

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tarkasti terveyspalveluiden keskittämistä erikoissairaanhoidon työnjaon ja yhteispäivystyksen osalta. Tarkastuksen mukaan uudistus on lisännyt ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen kustannuksia.

Ei ole tietoa, ovatko sairaala- ja päivystysverkon uudistuksilla tavoitellut säästöt toteutuneet. Yhteispäivystysten lisääntyneet potilasmäärät ovat kasvattaneet lääkäreiden ja hoitohenkilöstön määrää.

Lue lisää: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue sai purettua yhteispäivystyksen ruuhkia

Yhteispäivystyksissä erikoissairaanhoidon tutkimusmahdollisuuksia käytetään yhä enemmän perusterveydenhuollon potilaiden hoidon arvioinnissa. Samalla hoitohenkilöstön määrää on jouduttu kasvattamaan lisääntyneiden potilasmäärien vuoksi.

– Tarkastus osoitti, että yhteispäivystyksissä osaamisen vaatimus on kasvanut, koska hoitohenkilökunnalla pitää olla sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon osaamista. Yhteispäivystykset eivät ole helpottaneet yleislääketieteen päivystäjien saatavuutta, toteaa tuloksellisuustarkastusneuvos Taina Rintala tiedotteessa .

Terveydenhuollon uudistusten tavoitteille tarvitaan mittarit

Tarkastuksen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö ei ole kyennyt seuraamaan erikoissairaanhoidon keskittämisen toiminnallisia ja taloudellisia seurauksia.

Myöskään alueilla ei tiedetä, millaisia vaikutuksia keskittämisellä on ollut palvelujen kustannuksiin, laatuun ja potilasturvallisuuteen.

Parhaillaan valmistellaan hallituksen esitystä sairaala- ja päivystysverkon uudelleen järjestämiseksi. Tässä yhteydessä olisi Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan tarpeen määritellä terveydenhuollon uudistusten tavoitteille mittarit, joilla tavoitteiden toteutumista seurataan. Samoin tulisi ratkaista yhteistyöalueiden toimivaltaan liittyvät epäselvyydet.

Kirjoittaja

Ulla Toikkanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030