Terveydenhuolto

”Yksi puuduttaa, toinen poistaa, kolmas ompelee”

Medisiinariliiton puheenjohtaja Nsar Sori pelkää, että kliinisten taitojen opettelu siirtyy yhä enemmän työelämään.

Heli Väyrynen
Teija Soini
Medisiinariliitto on kandeja yhdistävä toimija.
– Tämä on edunvalvonnan rinnalla iso asia, jota haluan ylläpitää, Nsar Sori sanoo.

Perustutkinnon laatu on Medisiinariliiton edunvalvonnan painopiste tänäkin vuonna.

Opetuksen resurssien riittävyys on huolestuttanut opiskelijoita jo vuosia. Sisäänottomäärien kasvu heijastuu ryhmäkokoihin.

Jopa yli kymmenen hengen ryhmä voi seurata potilasopetusta, mikä haastaa oppimista ja voi häiritä potilastakin.

Huolta on siitä, pääsevätkö kaikki harjoittelemaan toimenpiteitä ja muita lääkärin työkalupakkiin kuuluvia taitoja riittävästi perusopintojen aikana.

Kliinisten taitojen opettelu uhkaa siirtyä yhä enemmän työelämään.

– Nyt yksi saattaa puuduttaa, toinen poistaa luomen, kolmas ompelee, eikä tiedetä, milloin pääsee seuraavan kerran tekemään, vai jääkö harjoittelu siihen, Medisiinariliiton uusi puheenjohtaja Nsar Sori kuvaa tilannetta.

Hän pitää suomalaista lääkärikoulutusta yleisesti ottaen laadukkaana, mutta toivoisi mittareita, joilla voisi valvoa valmistuvan lääkärin osaamistavoitteiden täyttymistä. 

Kaksiportainen tutkinto herättää huolta

Dekaanien toive kaksiportaisesta tutkinnosta tuli Nsar Sorin tietoon ”ihan puskista” ja ”täytenä yllätyksenä” Mediuutisilta.

Medisiinariliitto ei vielä ole ottanut asiaan virallista kantaa, vaan kanta on vasta muodostumassa. Sori korostaa, että kaikki lisärahoitus lääkärikoulutukseen on tervetullutta, mutta suunnitelma herättää myös huolta.

– Ehdotus on sinänsä hyvä, mutta miten se aiotaan toteuttaa? Miten se vaikuttaisi opintosuunnitelmaan, opiskelijoiden kuormitukseen ja koko tutkintoon?

Medisiinariliitto on kandeja ja kandiseurojen aktiiveja yhdistävä toimija.

– Tämä on edunvalvonnan rinnalla iso asia, jota haluan ylläpitää.

Liitto edistää yhteistyötä ja kollegiaalisuutta pitkälle tulevaisuuteen eli aikaan, jolloin opiskelijat siirtyvät valmiina lääkäreinä työelämään.

Lue lisää: Dekaanit toivovat kanditutkintoa

Yhä enemmän asioita pitää hallita

Nuorten lääkärien jaksamisesta puhutaan paljon, ja lääketieteen opiskelua pidetään rankkana. Lääketiede on vaativa ala. Medisiinarit ovat kunnianhimoisia ja säntillisiä. Valtaosa valmistuu ajallaan.

Yksi syy jaksamisen haasteisiin on Nsar Sorin mukaan se, että lääketiede on kehittynyt nopeasti. Se on hyvin erilaista kuin vaikka 20 vuotta sitten. Hallittavia ja osattavia asioita on aiempaa enemmän. Ennen asia oli kirjassa, nyt on laajoja tietokantoja.

– Se vaatii paljon nuorelta kandilta ja vaikuttaa myös työn kuormittavuuteen.

Nuoret lääkärit arvostavat yhä enemmän työoloja, hyvää senioritukea, perhettä ja vapaa-aikaa. Työ ei ole koko elämä, eikä pelkkä palkka ratkaise työpaikan valinnassa.

– Enemmän arvostetaan ammatillista kouluttautumista ja sitä, että voidaan tehdä hyvää lääkärin työtä.

Osa-aikaisuudet ovat yleistyneet.

– Houkutteleva työnantaja pyrkii tarjoamaan sellaista työtä, että sitä pystyisi tekemään täysaikaisena eikä se olisi liian vaativaa.

Lue lisää: Osa-aikatyö houkuttaa lääkäreitä 

Kirjoittaja

Heli Väyrynen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030