Terveydenhuolto

Yksilölliset tarpeet kannattaa huomioida fysioterapiassa

Fysioterapialla saadaan parempia tuloksia, jos tavoitteissa ja toteutuksessa otetaan paremmin huomioon ihmisen arki, ilmenee tuoreesta Kelan rahoittamasta tutkimuksesta.

Sari Kosonen
Adobe/AOP

Tutkimuksessa ilmeni, että terapeuttisella harjoittelulla on suurempi vaikutus MS-tautia ja aivoverenkiertohäiriötä sairastavien ihmisten tasapainoon ja kävelyyn kuin tavanomaisella hoidolla.

Myös virtuaalitodellisuuden käytöllä havaittiin olevan positiivisia vaikutuksia aivoverenkiertohäiriön vuoksi kuntoutusta saavien tasapainoon ja kävelyyn.

Kuntoutujille fysioterapia on tärkeä osa elämänlaadun parantamisessa ja ylläpitämisessä. On tärkeää, että fysioterapia auttaa luomaan uskoa tulevaisuuteen, vaikka esimerkiksi MS-taudissa tiedetään, ettei sairaudesta voi parantua. Kuntoutujille on tutkimuksen mukaan merkityksellistä, että fysioterapiassa korostuu tavalliseen elämään osallistuminen.

Kuntoutujan yksilölliset tarpeet pitäisi huomioida paremmin, kun asetetaan tavoitteita ja seurataan niiden toteutumista. Tavoitteista pitää sopia yhdessä kuntoutujan kanssa. Yhdelle kuntoutujalle ehkä on tärkeää, että hän pääsee itsenäisesti lähikauppaan, toiselle taas, että voisi taas soittaa pianoa.

Kuntoutujille on tärkeää, että prosessi on tasavertainen. Fysioterapeutti on kuntoutujan elämässä tärkeä henkilö ja hänen ammattitaitoaan arvostetaan. Fysioterapeutin kannustus auttaa elämässä eteenpäin.

Lue myös

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää fysioterapian vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä aivoverenkiertohäiriötä ja MS-tautia sairastavilla kuntoutujilla. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksina, joissa oli mukana yhteensä 182 satunnaistua kontrolloitua tutkimusta ja 50 laadullista tutkimusta, joissa oli yhteensä 7567 kuntoutujaa.

Tutkimus toteutettiin Kelan tutkimusrahoituksella. Projektiryhmään kuului tutkijoita Jyväskylän yliopistosta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, LAB-ammattikorkeakoulusta ja Leuvenin yliopistosta.

Kirjoittaja

Sari Kosonen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030