Terveydenhuolto

Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien määrä kasvaa

Avohoidon lääkäripalvelut ovat suurin palveluala.

Anne Seppänen
Adobe/AOP

Yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajia ja toimipaikkoja on vuosi vuodelta enemmän, kertoo Valvira.

Suurin yksityisen terveydenhuollon palveluala ovat avohoidon lääkäripalvelut, jossa toimii noin 36 prosenttia terveydenhuollon palveluntuottajista.

Vuonna 2022 Valvira myönsi 196 uutta yksityisen terveydenhuollon lupaa. Tämä on 27 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lue myös

Muutoslupia myönnettiin 78 enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 1014. Muutoslupa täytyy hakea silloin, kun toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia tai voimassa olevaan lupaan lisätään uusi toimipaikka.

Yhteensä vuoden 2022 lopussa Valviran luvalla toimi 1034 yksityistä terveydenhuollon palveluntuottajaa ja 8728 toimipaikkaa. Uusia toimipaikkoja tuli 395.

Yksityisen sosiaalihuollon palveluntuottajien ja toimintayksiköiden määrissä ei viime vuonna tapahtunut merkittävää muutosta.

Kirjoittaja

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030