Terveydenhuolto

Yliopistosairaalat ovat huolissaan erikoissairaanhoidon tulevaisuudesta

Yliopistosairaaloiden roolia sote–uudistuksessa on täsmennettävä, vaativat yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajat yhteisessä kannanotossa.

Tiiamari Pennanen

Adobe/AOP
Yliopistosairaaloissa ollaan huolissaan rahoituksesta.

Yliopistollisten sairaanhoitopiirien johtajat ovat huolissaan yliopistosairaaloiden roolista ja rahoituksesta sote–uudistuksessa.

Yliopistosairaaloiden budjettivaje on kannanoton mukaan tällä hetkellä lähes 250 miljoonaa euroa. Valtio korvaa tästä alle puolet. Budjetista kymmenesosa menee opetukseen ja tutkimukseen. 

Johtajien allekirjoittaman vetoomuksen mukaan on vaarana, että opetus ja tutkimus jäävät vaikeassa taloudellisessa tilanteessa muun toiminnan alle. Tämä johtaisi hoidon tason rapautumiseen.

Johtajien mukaan sote–uudistuksen lakipaketti ei huomioi riittävästi yliopistollisten sairaaloiden roolia kansallisten erityistehtävien hoitamisessa muun muassa valmiussuunnittelussa, innovaatiotoiminnassa, opetuksessa ja koulutuksessa.

Lue myös

Tarvitaan uutta lainsäädäntöä, jolla tunnustetaan ja turvataan yliopistosairaaloiden erityinen rooli ja tehtävät. Lisäksi yliopistosairaalan ja lääketieteellistä koulutusta antavan yliopiston yhteistyö tulee turvata tulevaisuudessa.

– Meille keskitettyjen vaativimpien hoitojen ja toimenpiteiden koulutus sekä tutkimus turvaavat yliopistosairaalatasoisen hoidon laadun tulevina vuosina. Kannamme keskeisen vastuun tulevien sote-ammattilaisten kouluttamisesta, sanotaan kannanotossa.

Kirjoittajat

Tiiamari Pennanen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030