Terveydenhuolto

Yliopistot haluavat edustuksen omilla hyvinvointialueillaan

Rehtorien kannanotto: Yliopistollisen asiantuntemuksen mukanaolo aluehallinnossa varmistettava.

Anne Seppänen

Kuva: Adobe/AOP

Yliopistoilla tulisi olla edustus kaikkien yliopistosairaaloiden hyvinvointialueilla sekä jäsenyydet kaikissa koulutukseen ja tutkimukseen liittyvissä keskeisissä toimielimissä. Näin näkevät Suomen lääketieteen alojen yliopistojen rehtorit.

Kaikki viisi rehtoria ovat julkaisseet yhteisen kannanoton koskien uusien hyvinvointialueiden järjestämistä ja hallintoa.

He ovat huolissaan siitä, että yliopistojen rooli on jäänyt hyvinvointialueita koskevassa lainsäädännössä epäselväksi. Tämän myötä uudistukseen liittyvät hallinnolliset ratkaisut eri yliopistosairaaloiden hyvinvointialueilla ovat nyt syntymässä erilaisiksi.

Lue myös

Satoja jaettuja tehtäviä

Kannanotossa rehtorit tuovat esiin, että viidellä Suomen lääke– ja hammaslääketieteen alojen koulutusta antavalla yliopistolla on tällä hetkellä satoja jaettuja tehtäviä yliopistojen ja palvelujärjestelmien välillä. Nämä yliopiston professorien ja kliinisten opettajien tehtävät muodostavat yliopistosairaaloiden osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen rungon lääketieteen alalla. Jaettuja tehtäviä on myös laajemmin sote–aloilla. Tämän resurssin optimaalinen suuntaaminen sote–järjestelmän ja hyvinvointialueiden tueksi vaatii myös hallinnollista yhteistyötä.

Rehtorit tukevat perhe– ja peruspalveluministeri Aki Lindénin lupauksia yliopistosairaaloiden valtionosuuksien vahvistamisesta.

Kirjoittajat

Anne Seppänen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030