English summaries 7/2020 vsk 75 s. 405 - 409

Developmental outcomes of extremely preterm infants born at 23 weeks of gestation

Anniina VäliahoHenna KartanoRiikka KorjaLiisa Lehtonen
Aineiston kuvaus
Taulukko 1
Eloonjääneiden pikkukeskosten sairaalahoidon aikaiset diagnoosit
Taulukko 2
Elossa olevien ja kuolleiden lasten taustatiedot<p/>
Taulukko 3
Sairaalahoidon aikaiset diagnoosit ja toimenpiteet<p/>
Taulukko 4
Sairaalahoito<p/>

Background. Our aim was to study the developmental outcome of infants born alive and treated at 23 gestational weeks in Turku University Hospital during 2001–2014.

Methods. Data was collected from hospital medical records including follow-up assessments and developmental tests.

Results. Eight of 21 live-born infants survived. Most survivors had at least minor cognitive or attentional learning-related problems in follow-up.

Conclusions. Infants born at 23 gestational weeks need thorough follow-up and support because of a high risk of long-term problems.

Kirjoittajat

Anniina Väliaho
PsM, väitöskirjatutkija
Turun yliopisto, psykologian oppiaine
Henna Kartano
LL, terveyskeskuslääkäri
Rauman terveyskeskus
Riikka Korja
apulaisprofessori, kehityspsykologian dosentti
Turun yliopisto, psykologian oppiaine
Liisa Lehtonen
lastentautiopin professori
Turun yliopisto
osastonylilääkäri
TYKS Lasten ja nuorten klinikka

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030