Lehti 49: Alkuperäis­tutkimus 49/2017 vsk 72 s. 2899 - 2906

Iäkkäät käyttävät vältettäviä lääkkeitä yleisesti

LÄHTÖKOHDAT

Vältettäviksi määritellään lääkkeet, joiden haittavaikutusten riski on suurempi kuin mahdollinen hyöty. Selvitimme, kuinka yleisesti iäkkäät käyttävät näitä lääkkeitä, käytön muutoksia ja siihen liittyviä tekijöitä.

MENETELMÄT

Kelan reseptitiedostosta otettiin 10 %:n satunnaisotos (n = 64 250) 65 vuotta täyttäneistä. Seuranta kattoi vuodet 2000–13.

TULOKSET

Vältettäviä lääkkeitä käytti seurannan alussa 43 % tutkittavista ja lopussa 18 %. Käyttö oli ­yhteydessä naissukupuoleen, monilääkitykseen, heikkoon sosioekonomiseen asemaan ja suurempaan ­sairastavuuteen. Seurannassa käyttö väheni etenkin monilääkityillä.

PÄÄTELMÄT

Vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt, mutta niitä on silti yhä yleisesti käytössä iäkkäillä. Potilastyön tueksi tarvitaan tietoa ja uusia työkaluja.

Anna-Kaisa VartiainenVirva HyttinenJohanna JyrkkäLeena SaastamoinenHannu Valtonen
Vältettävien lääkkeiden käyttäjät (%) v. 2000–13.<p/>
Käytetyimmät vältettäviksi suositellut lääkkeet tutkittavilla vuosina 2000 ja 2013.
<p/>
Vältettävien lääkkeiden käyttäjien osuus taustatekijöiden mukaan vuosina 2000 ja 2013.<p/>

Lääkkeet voivat aiheuttaa iäkkäille haittavaikutuksia ja vaikeuttaa pääsyä hyvään hoitotasapainoon. Iäkkäiden potilaiden lääkitysongelmien havaitsemiseksi on laadittu useita kriteeristöjä sen mukaan, kuinka hyvin lääke sopii tälle ikäryhmälle.

Vältettäviksi luokitellaan lääkkeet, joiden kliininen hyöty on pienempi kuin käytöstä aiheutuva riski saada haittavaikutuksia (1). Tunnetuimpia kriteeristöjä ovat yhdysvaltalainen Beersin kriteeristö ja irlantilainen STOPP/START (2,3). Lääkevalikoimien ja hoitokäytäntöjen erojen takia on kehitetty myös kansallisia kriteeristöjä (4,5,6).

Suomessa otettiin v. 2010 käyttöön Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean julkaisema ja ylläpitämä iäkkäiden lääkityksen tietokanta (vuodesta 2015 lähtien Lääke75+) (7). Sen tarkoituksena on tukea perusterveydenhuollon ammattilaisten lääkehoitopäätöksiä. Lääkkeet on luokiteltu neljään luokkaan (A–D) sen mukaan, kuinka soveltuva lääke on iäkkäälle. Sopivia ovat A-luokan lääkkeet, ja D-luokan lääkkeitä suositellaan vältettäväksi (8).

Vältettävien lääkkeiden käyttäjiä on kansainvälisten tutkimusten mukaan 15–40 % iäkkäistä riippuen tutkimuksen kriteeristöstä, tutkimusjoukosta ja menetelmistä (9,10,11,12,13). Suomalaisista 65 vuotta täyttäneistä 15 % käyttää Beersin kriteeristössä vältettäviksi luokiteltuja lääkkeitä (14) ja 75 vuotta täyttäneistä 30 % käyttää Lääke75+ -tietokannassa vältettäviksi luokiteltuja lääkkeitä (15).

Ikääntymisen yhteyttä vältettävien lääkkeiden käyttöön on tutkittu paljon. On havaittu, että iäkkäille soveltumattomia lääkkeitä käyttävät yleisemmin iäkkäät naiset kuin miehet (12,16,17,18) ja alempiin sosiaaliluokkiin kuuluvat yleisemmin kuin muut (16). Osassa tutkimuksista on havaittu vanhempien iäkkäiden käyttävän vältettäviä lääkkeitä enemmän (19) ja toisissa vähemmän (10,20) kuin nuoremmat iäkkäät tai iän ei ole havaittu vaikuttavan käyttöön (21,22). Monilääkitys lisää käytön todennäköisyyttä (10,12,23).

Vältettävien lääkkeiden käyttö iäkkäiden hoidossa Ruotsissa väheni vuosina 2006–13 (24), Australiassa (18) ja osassa Ranskaa vuosina 1995–2004 (16).

Tässä tutkimuksessa selvitettiin laajan rekisteriaineiston avulla, kuinka yleistä vältettävien lääkkeiden käyttö oli iäkkäällä suomalaisväestöllä v. 2000–13 sekä käytön muutosta. Lisäksi selvitettiin, mitkä tekijät ovat yhteydessä vältettävien lääkkeiden käyttöön ja käytön muutoksiin.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen aineisto muodostettiin yhdistämällä tietoja kolmesta rekisteristä: lääkeostotietoja Kelan reseptitiedostosta, kuolleisuustietoja Tilastokeskuksen kuolemansyyrekisteristä ja Tilastokeskuksen rekisterin tietoja henkilön sosioekonomisesta asemasta. Tutkimusjoukko poimittiin 10 %:n satunnaisotoksella 65 vuotta täyttäneistä henkilöistä, joilla oli vähintään yksi korvattu lääkeosto vuonna 2000. Tutkimusjoukon seuranta jatkui vuoden 2013 loppuun asti. Aineistosta otettiin myös kaksi poikkileikkausta (seurannan alku v. 2000 ja loppu v. 2013), joista selvitettiin taustatekijöiden yhteyttä vältettävien lääkkeiden käyttöön ja muutoksia lääkkeiden käytössä.

Vältettävien lääkkeiden käyttäjiksi määriteltiin henkilöt, jotka olivat tarkasteluvuonna ostaneet vähintään yhtä Lääke75+ -tietokannan D-luokkaan kuuluvaa lääkettä (liitetaulukko 1). Lääkkeiden käyttö määriteltiin jokaiselle vuodelle (2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1993,1992,1991,1990,1989,1988,1987,1986,1985,1984,1983,1982,1981,1980,1979,1978,1977,1976,1975,1974,1973,1972,1971,1970,1969,1968,1967,1966,1965,1964,1963,1962,1961,1960,1959,1958,1957,1956,1955,1954,1953,1952,1951,1950,1949,1948,1947,1946,1945,1944,1943,1942,1941,1940,1939,1938,1937,1936,1935,1934,1933,1932,1931,1930,1929,1928,1927,1926,1925,1924,1923,1922,1921,1920,1919,1918,1917,1916,1915,1914,1913,1912,1911,1910,1909,1908,1907,1906,1905,1904,1903,1902,1901,1900,1899,1898,1897,1896,1895,1894,1893,1892,1891,1890,1889,1888,1887,1886,1885,1884,1883,1882,1881,1880,1879,1878,1877,1876,1875,1874,1873,1872,1871,1870,1869,1868,1867,1866,1865,1864,1863,1862,1861,1860,1859,1858,1857,1856,1855,1854,1853,1852,1851,1850,1849,1848,1847,1846,1845,1844,1843,1842,1841,1840,1839,1838,1837,1836,1835,1834,1833,1832,1831,1830,1829,1828,1827,1826,1825,1824,1823,1822,1821,1820,1819,1818,1817,1816,1815,1814,1813,1812,1811,1810,1809,1808,1807,1806,1805,1804,1803,1802,1801,1800,1799,1798,1797,1796,1795,1794,1793,1792,1791,1790,1789,1788,1787,1786,1785,1784,1783,1782,1781,1780,1779,1778,1777,1776,1775,1774,1773,1772,1771,1770,1769,1768,1767,1766,1765,1764,1763,1762,1761,1760,1759,1758,1757,1756,1755,1754,1753,1752,1751,1750,1749,1748,1747,1746,1745,1744,1743,1742,1741,1740,1739,1738,1737,1736,1735,1734,1733,1732,1731,1730,1729,1728,1727,1726,1725,1724,1723,1722,1721,1720,1719,1718,1717,1716,1715,1714,1713,1712,1711,1710,1709,1708,1707,1706,1705,1704,1703,1702,1701,1700,1699,1698,1697,1696,1695,1694,1693,1692,1691,1690,1689,1688,1687,1686,1685,1684,1683,1682,1681,1680,1679,1678,1677,1676,1675,1674,1673,1672,1671,1670,1669,1668,1667,1666,1665,1664,1663,1662,1661,1660,1659,1658,1657,1656,1655,1654,1653,1652,1651,1650,1649,1648,1647,1646,1645,1644,1643,1642,1641,1640,1639,1638,1637,1636,1635,1634,1633,1632,1631,1630,1629,1628,1627,1626,1625,1624,1623,1622,1621,1620,1619,1618,1617,1616,1615,1614,1613,1612,1611,1610,1609,1608,1607,1606,1605,1604,1603,1602,1601,1600,1599,1598,1597,1596,1595,1594,1593,1592,1591,1590,1589,1588,1587,1586,1585,1584,1583,1582,1581,1580,1579,1578,1577,1576,1575,1574,1573,1572,1571,1570,1569,1568,1567,1566,1565,1564,1563,1562,1561,1560,1559,1558,1557,1556,1555,1554,1553,1552,1551,1550,1549,1548,1547,1546,1545,1544,1543,1542,1541,1540,1539,1538,1537,1536,1535,1534,1533,1532,1531,1530,1529,1528,1527,1526,1525,1524,1523,1522,1521,1520,1519,1518,1517,1516,1515,1514,1513,1512,1511,1510,1509,1508,1507,1506,1505,1504,1503,1502,1501,1500,1499,1498,1497,1496,1495,1494,1493,1492,1491,1490,1489,1488,1487,1486,1485,1484,1483,1482,1481,1480,1479,1478,1477,1476,1475,1474,1473,1472,1471,1470,1469,1468,1467,1466,1465,1464,1463,1462,1461,1460,1459,1458,1457,1456,1455,1454,1453,1452,1451,1450,1449,1448,1447,1446,1445,1444,1443,1442,1441,1440,1439,1438,1437,1436,1435,1434,1433,1432,1431,1430,1429,1428,1427,1426,1425,1424,1423,1422,1421,1420,1419,1418,1417,1416,1415,1414,1413,1412,1411,1410,1409,1408,1407,1406,1405,1404,1403,1402,1401,1400,1399,1398,1397,1396,1395,1394,1393,1392,1391,1390,1389,1388,1387,1386,1385,1384,1383,1382,1381,1380,1379,1378,1377,1376,1375,1374,1373,1372,1371,1370,1369,1368,1367,1366,1365,1364,1363,1362,1361,1360,1359,1358,1357,1356,1355,1354,1353,1352,1351,1350,1349,1348,1347,1346,1345,1344,1343,1342,1341,1340,1339,1338,1337,1336,1335,1334,1333,1332,1331,1330,1329,1328,1327,1326,1325,1324,1323,1322,1321,1320,1319,1318,1317,1316,1315,1314,1313,1312,1311,1310,1309,1308,1307,1306,1305,1304,1303,1302,1301,1300,1299,1298,1297,1296,1295,1294,1293,1292,1291,1290,1289,1288,1287,1286,1285,1284,1283,1282,1281,1280,1279,1278,1277,1276,1275,1274,1273,1272,1271,1270,1269,1268,1267,1266,1265,1264,1263,1262,1261,1260,1259,1258,1257,1256,1255,1254,1253,1252,1251,1250,1249,1248,1247,1246,1245,1244,1243,1242,1241,1240,1239,1238,1237,1236,1235,1234,1233,1232,1231,1230,1229,1228,1227,1226,1225,1224,1223,1222,1221,1220,1219,1218,1217,1216,1215,1214,1213,1212,1211,1210,1209,1208,1207,1206,1205,1204,1203,1202,1201,1200,1199,1198,1197,1196,1195,1194,1193,1192,1191,1190,1189,1188,1187,1186,1185,1184,1183,1182,1181,1180,1179,1178,1177,1176,1175,1174,1173,1172,1171,1170,1169,1168,1167,1166,1165,1164,1163,1162,1161,1160,1159,1158,1157,1156,1155,1154,1153,1152,1151,1150,1149,1148,1147,1146,1145,1144,1143,1142,1141,1140,1139,1138,1137,1136,1135,1134,1133,1132,1131,1130,1129,1128,1127,1126,1125,1124,1123,1122,1121,1120,1119,1118,1117,1116,1115,1114,1113,1112,1111,1110,1109,1108,1107,1106,1105,1104,1103,1102,1101,1100,1099,1098,1097,1096,1095,1094,1093,1092,1091,1090,1089,1088,1087,1086,1085,1084,1083,1082,1081,1080,1079,1078,1077,1076,1075,1074,1073,1072,1071,1070,1069,1068,1067,1066,1065,1064,1063,1062,1061,1060,1059,1058,1057,1056,1055,1054,1053,1052,1051,1050,1049,1048,1047,1046,1045,1044,1043,1042,1041,1040,1039,1038,1037,1036,1035,1034,1033,1032,1031,1030,1029,1028,1027,1026,1025,1024,1023,1022,1021,1020,1019,1018,1017,1016,1015,1014,1013,1012,1011,1010,1009,1008,1007,1006,1005,1004,1003,1002,1001,1000,999,998,997,996,995,994,993,992,991,990,989,988,987,986,985,984,983,982,981,980,979,978,977,976,975,974,973,972,971,970,969,968,967,966,965,964,963,962,961,960,959,958,957,956,955,954,953,952,951,950,949,948,947,946,945,944,943,942,941,940,939,938,937,936,935,934,933,932,931,930,929,928,927,926,925,924,923,922,921,920,919,918,917,916,915,914,913,912,911,910,909,908,907,906,905,904,903,902,901,900,899,898,897,896,895,894,893,892,891,890,889,888,887,886,885,884,883,882,881,880,879,878,877,876,875,874,873,872,871,870,869,868,867,866,865,864,863,862,861,860,859,858,857,856,855,854,853,852,851,850,849,848,847,846,845,844,843,842,841,840,839,838,837,836,835,834,833,832,831,830,829,828,827,826,825,824,823,822,821,820,819,818,817,816,815,814,813,812,811,810,809,808,807,806,805,804,803,802,801,800,799,798,797,796,795,794,793,792,791,790,789,788,787,786,785,784,783,782,781,780,779,778,777,776,775,774,773,772,771,770,769,768,767,766,765,764,763,762,761,760,759,758,757,756,755,754,753,752,751,750,749,748,747,746,745,744,743,742,741,740,739,738,737,736,735,734,733,732,731,730,729,728,727,726,725,724,723,722,721,720,719,718,717,716,715,714,713,712,711,710,709,708,707,706,705,704,703,702,701,700,699,698,697,696,695,694,693,692,691,690,689,688,687,686,685,684,683,682,681,680,679,678,677,676,675,674,673,672,671,670,669,668,667,666,665,664,663,662,661,660,659,658,657,656,655,654,653,652,651,650,649,648,647,646,645,644,643,642,641,640,639,638,637,636,635,634,633,632,631,630,629,628,627,626,625,624,623,622,621,620,619,618,617,616,615,614,613,612,611,610,609,608,607,606,605,604,603,602,601,600,599,598,597,596,595,594,593,592,591,590,589,588,587,586,585,584,583,582,581,580,579,578,577,576,575,574,573,572,571,570,569,568,567,566,565,564,563,562,561,560,559,558,557,556,555,554,553,552,551,550,549,548,547,546,545,544,543,542,541,540,539,538,537,536,535,534,533,532,531,530,529,528,527,526,525,524,523,522,521,520,519,518,517,516,515,514,513,512,511,510,509,508,507,506,505,504,503,502,501,500,499,498,497,496,495,494,493,492,491,490,489,488,487,486,485,484,483,482,481,480,479,478,477,476,475,474,473,472,471,470,469,468,467,466,465,464,463,462,461,460,459,458,457,456,455,454,453,452,451,450,449,448,447,446,445,444,443,442,441,440,439,438,437,436,435,434,433,432,431,430,429,428,427,426,425,424,423,422,421,420,419,418,417,416,415,414,413,412,411,410,409,408,407,406,405,404,403,402,401,400,399,398,397,396,395,394,393,392,391,390,389,388,387,386,385,384,383,382,381,380,379,378,377,376,375,374,373,372,371,370,369,368,367,366,365,364,363,362,361,360,359,358,357,356,355,354,353,352,351,350,349,348,347,346,345,344,343,342,341,340,339,338,337,336,335,334,333,332,331,330,329,328,327,326,325,324,323,322,321,320,319,318,317,316,315,314,313,312,311,310,309,308,307,306,305,304,303,302,301,300,299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,289,288,287,286,285,284,283,282,281,280,279,278,277,276,275,274,273,272,271,270,269,268,267,266,265,264,263,262,261,260,259,258,257,256,255,254,253,252,251,250,249,248,247,246,245,244,243,242,241,240,239,238,237,236,235,234,233,232,231,230,229,228,227,226,225,224,223,222,221,220,219,218,217,216,215,214,213,212,211,210,209,208,207,206,205,204,203,202,201,200,199,198,197,196,195,194,193,192,191,190,189,188,187,186,185,184,183,182,181,180,179,178,177,176,175,174,173,172,171,170,169,168,167,166,165,164,163,162,161,160,159,158,157,156,155,154,153,152,151,150,149,148,147,146,145,144,143,142,141,140,139,138,137,136,135,134,133,132,131,130,129,128,127,126,125,124,123,122,121,120,119,118,117,116,115,114,113,112,111,110,109,108,107,106,105,104,103,102,101,100,99,98,97,96,95,94,93,92,91,90,89,88,87,86,85,84,83,82,81,80,79,78,77,76,75,74,73,72,71,70,69,68,67,66,65,64,63,62,61,60,59,58,57,56,55,54,53,52,51,50,49,48,47,46,45,44,43,42,41,40,39,38,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13) erikseen. Vuosittainen käyttö on esitetty käyttäjien prosentuaalisena osuutena kaikista kyseisen vuoden tutkimushenkilöistä. Merkittävästi monilääkityiksi määriteltiin ikääntyneet, jotka reseptirekisterin tietojen perusteella olivat ostaneet vuoden aikana yli kymmentä eri lääkeainetta (25).

Lääkkeet on luokiteltu ATC-koodien (Anatomical Therapeutic Chemical -luokitus) mukaan. Vältettävien lääkkeiden käyttäjien sairastavuutta tarkasteltiin sydän- ja verisuonilääkkeiden (C01–C04, C07–C10), diabeteslääkkeiden (A10) sekä psyykenlääkkeiden (N05 ja N06A) käytön perusteella. Nämä lääkeryhmät valittiin, koska ne ovat yleisimmin käytettyjä lääkkeitä ja niiden voidaan siten katsoa edustavan yleisimpiä sairausryhmiä.

Tutkimuksessa raportoidut vuosittaiset bruttotulot on luokiteltu neljään tuloluokkaan. Luokittelun perustana käytettiin tietoa iäkkäiden henkilöiden keskituloista (26). Vuoden 2000 tulot on muutettu vuoden 2013 tuloja vastaaviksi käyttämällä rahanarvonkerrointa.

Tilastomenetelmät

Tilastolliset analyysit tehtiin Stata 14.1 -ohjelmistolla. Aineiston kuvaamiseen käytettiin prosenttiosuuksia ja keskiarvoja. Vältettävien lääkkeiden käyttäjien prosenttiosuudet on laskettu riveittäin eri taustatekijöiden luokissa ristiintaulukoinnin avulla. Vältettävien lääkkeiden käyttöön yhteydessä olevien tekijöiden merkitsevyyden selvittämiseen käytettiin Khiin neliö -testiä. Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidettiin p-arvoa, joka on pienempi kuin 0,05.

Tulokset

Vuoden 2000 aineisto koostui 64 250 henkilöstä, joista suurin osa oli naisia (63 %). Keski-ikä oli seurannan alussa 75 vuotta. Vuonna 2013 tutkittavista oli elossa 26 268 henkilöä, ja heistä edelleen suurin osa oli naisia (67 %). Seurannan lopussa keski-ikä oli 84 vuotta. Kumpanakin tarkasteluvuonna noin 30 % tutkittavista asui Helsingin yliopistosairaalan alueella.

Naiset käyttivät vältettäviä lääkkeitä yleisemmin kuin miehet sekä tutkimuksen alussa että lopussa (taulukko 1). Vältettävien lääkkeiden käyttö oli tutkimuksen alussa (2000) sitä yleisempää, mitä iäkkäämpi henkilö oli, ja seurannan lopussa (2013) yleisintä ikäluokassa 75–84 vuotta. Vältettäviä lääkkeitä käytettiin tutkimuksen alussa eniten Kuopion ja Oulun yliopistosairaaloiden alueella. Seurannan lopussa käyttö oli yleisintä Helsingin ja Turun alueilla. Matala tuloluokka oli tutkimuksen alussa yhteydessä lisääntyneeseen vältettävien lääkkeiden käyttöön, mutta seurannan lopussa tuloluokilla ei enää ollut merkitsevää eroa.

Merkittävästi monilääkityillä oli vältettäviä lääkkeitä käytössään enemmän kuin vähemmän lääkkeitä käyttävillä. Vältettävien lääkkeiden käyttö oli seurannan alussa todennäköisempää sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä, diabetes- tai psyykenlääkkeitä käyttävillä. Seurannan lopussa todennäköisyys oli edelleen suurempi sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä tai psyykenlääkkeitä käyttävillä.

Edellä mainittujen taustatekijöiden merkitys pysyi samankaltaisena, kun tarkasteltiin koko seuranta-ajan mukana ollutta tutkimusjoukkoa (n = 24 432) (liitetaulukko 2). Tarkastelemalla erikseen seuranta-ajan loppuun asti mukana olleita henkilöitä huomioimme kuolleisuuden tai laitoshoitoon joutumisen mahdollisesti aiheuttamaa harhaa tuloksiin.

Vältettävien lääkkeiden käytön muutos

Vältettäviä lääkkeitä ostaneiden osuus tutkimusjoukossa väheni vuosina 2000–13 (kuvio 1). Tutkittavista 43 % (n = 27 860) käytti vähintään yhtä vältettävää lääkettä vuonna 2000, mutta tutkimuksen lopussa (2013) enää 18 % (n = 4 699). Koko seuranta-ajan mukana olleista käytti vältettäviä lääkkeitä noin 37 % vuonna 2000 (liitetaulukko 2).

Vältettäviä lääkkeitä käyttävien osuus pieneni seuranta-aikana kaikkien eri taustatekijöiden mukaan tarkasteltuna (taulukko 1). Osuus pieneni naisilla 26 prosenttiyksikköä (45 % vs. 19 %) ja miehillä 24 prosenttiyksikköä (40 % vs. 16 %). Käyttö väheni eniten vanhimmassa ikäluokassa (48 %:sta 16 %:iin) ja matalimmassa tuloluokassa (46 %:sta 19 %:iin). Vältettävien lääkkeiden käyttäjien osuus väheni eniten Oulun yliopistosairaalan alueella, 44 %:sta 17 %:iin. Merkittävästi monilääkittyjen ryhmässä osuus väheni 74 %:sta 27 %:iin.

Lue myös

Vuonna 2000 käytetyimpiä vältettäväksi luokiteltuja lääkkeitä olivat opioidia sisältävät yskänlääkkeet, mutta v. 2013 ne eivät enää olleet sairausvakuutuksesta korvattavia (taulukko 2). Toiseksi käytetyin vältettävä lääke oli diabeteslääke glibenklamidi, joka poistui markkinoilta v. 2013. Myös seurannan alussa paljon käytetty kiniini poistui käytöstä seurannan aikana. Seurannan lopussa käytetyimmät vältettäväksi luokitellut lääkeaineet olivat virtsankarkailua hillitsevä solifenasiini, sydänlääke propranololi ja lihasrelaksantti titsanidiini.

Seurannan alussa kymmenen ostetuimman vältettävän lääkkeen joukossa oli eniten hengityselinten sairauksien lääkkeitä sekä sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä. Seurannan lopussa eniten käytettiin vältettäviä sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä, mutta myös vältettävien psyykenlääkkeiden osuus oli lisääntynyt seurannan aikana. Diatsepaami oli kumpanakin vuonna käytetyin vältettävä psyykenlääke. Sukupuoli- ja virtsaelinsairauksien lääkkeiden käyttäjien osuus lisääntyi seurannan aikana merkittävästi, kun taas hengityselinten sairauksien lääkkeitä käyttävien osuus vähentyi huomattavasti.

Pohdinta

Tässä laajassa rekisteritutkimuksessa havaittiin, että 43 prosentilla 65 vuotta täyttäneistä oli vuonna 2000 käytössään lääkkeitä, joita iäkkäiden tulisi välttää. Osuus oli alussa huomattavan suuri, mutta se pieneni seurannan aikana. Vältettävä lääke oli vuonna 2013 käytössä enää 18 prosentilla elossa olevasta tutkimusjoukosta.

Vältettävien lääkkeiden käytön havaittiin lisäksi olevan yhteydessä naissukupuoleen, korkeaan ikään, merkittävään monilääkitykseen ja suurempaan sairastavuuteen sekä seurannan alussa heikompaan sosioekonomiseen asemaan. Käytössä oli eroja yliopistosairaala-alueiden välillä. Kaikkien näiden taustatekijöiden mukaan tarkasteltu käyttö väheni seurannan aikana melko tasaisesti.

Muissakin tutkimuksissa on havaittu, että vältettävien lääkkeiden käyttö on vähentynyt iäkkään väestön keskuudessa viime vuosikymmeninä (17,19,24). Ilmiöön voi olla monia syitä. Tässä tutkimuksessa seurattiin samaa tutkimusjoukkoa. Se on voinut loppua kohden valikoitua siten, että seurannan lopussa on jäljellä terveempiä ihmisiä ja osa vältettävien lääkkeiden käyttäjistä on kuollut aiemmin seurannan aikana.

Havaitsimme kuitenkin, että koko seuranta-ajan mukana olleista oli vältettävien lääkkeiden käyttäjiä noin 37 % jo v. 2000. Käytön voidaan siten arvioida vähentyneen muista syistä, kuten lääkärien lisääntyneestä tiedosta ja muuttuneista hoito- tai lääkkeenmääräyskäytännöistä tai yksittäisen laajasti käytetyn lääkkeen poistumisesta korvausjärjestelmästä tai markkinoilta. Tässä tutkimuksessa diabeteslääke glibenklamidi poistui markkinoilta.

Fimean julkaisema tietokanta Lääke75+ on ollut käytössä vasta vuodesta 2010. Sitä ennen ei ollut suomalaista luokitusta iäkkäiden hoidossa vältettävistä lääkkeistä. Rationaalista lääkkeenmääräämistä kehittänyt ROHTO-hanke (myöhemmin Lääkehoidon kehittämiskeskus) aloitettiin kuitenkin jo v. 1998 (27). Hanke käynnisti iäkkäiden lääkityksen tietokannan valmistelun. Tietokannan kehittäminen ja päivittäminen on ollut Fimean vastuulla vuodesta 2010.

Vältettävien lääkkeiden käyttö oli yhteydessä naissukupuoleen ja korkeampaan ikään. Sama ilmiö on havaittu muuallakin (12,16,17,28). Iän yhteys ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Käyttäjien osuus vanhimmassa ikäluokassa oli pienempi seurannan lopussa. Lisäksi koko seuranta-ajan mukana olleita tarkasteltaessa havaittiin, että käyttäjien osuus oli seurannan alussa ja lopussa pienin vanhimmassa ikäluokassa. Ilmiö voi selittyä esimerkiksi "tervaskantovanhuksilla", jotka ovat keskimääräistä terveempiä.

Tutkimuksemme tukee aiempia tuloksia, joiden mukaan monilääkitys ja vältettävien lääkkeiden käyttö ovat yhteydessä toisiinsa (10,12,23,28). Vältettävien lääkkeiden käyttö oli kuitenkin vähentynyt huomattavasti henkilöillä, joilla oli merkittävä monilääkitys. Näyttäisi siis siltä, että asiaan on kiinnitetty huomiota. Lähtötilanteessa eroavaisuutta oli myös kolmen eri ATC-luokan lääkkeiden (sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet, diabeteslääkkeet ja psyykenlääkkeet) käyttäjillä, joten näiden tautien esiintyvyys on mahdollisesti suurempaa vältettävien lääkkeiden käyttäjillä.

Tässä tutkimuksessa havaittiin myös mahdollinen yhteys matalaan tulotasoon, sillä vältettävien lääkkeiden käyttäjät olivat seurannan alussa useammin muita vähätuloisempia ja heidän osuutensa väheni suurempituloisten luokissa. Jo aiemmin on raportoitu, että alemmissa sosiaaliluokissa käytetään enemmän lääkkeitä, jotka eivät sovi käyttäjälleen (16,28).

Tutkimuksemme vahvuutena voidaan pitää rekisteriaineistosta saatua suurta tutkittavien määrää. Rekisteriaineisto myös mahdollisti pitkän seuranta-ajan ja siten hyvän mahdollisuuden tarkastella muutoksia ajassa.

Tutkimuksen heikkoutena ovat rekisteriaineistolle tyypilliset ongelmat. Aineistoon sisältyvät lääkkeiden ostot apteekista, mutta ei ole varmuutta, käytettiinkö lääke. Lisäksi tutkimus käsittää vain kotona asuvat iäkkäät, sillä rekisteriaineistosta ei saada tietoa sairaalassa käytetyistä lääkkeistä. Myös merkittävän monilääkityksen määrittelyyn liittyy epävarmuutta, sillä se perustuu oletukseen, jonka mukaan yli 10 eri lääkeainetta vuoden aikana ostaneet on määritelty kyseiseen ryhmään. Emme kuitenkaan voi tietää, ovatko kaikki kyseiset lääkkeet olleet henkilöllä käytössä yhtä aikaa.

Iäkkäät käyttävät vältettäviä lääkkeitä yhä hyvin yleisesti, vaikka käyttö on vähentynyt vuosina 2000–13. Iäkkäiden ostamista vältettävistä lääkkeistä 10 yleisintä kattoi v. 2013 noin 60 % kaikista näistä ostoista. Jo näiden lääkkeiden määräämiskäytäntöjä korjaamalla voitaisiin välttää suuri osa lääkkeistä, joiden käyttöä iäkkäiden tulisi karttaa.

On kuitenkin paljon tilanteita, joissa iäkästä potilasta joudutaan hoitamaan vältettäviksi suositelluilla lääkkeillä. Jokainen hoitotilanne on erilainen, eikä voi sanoa yksiselitteisesti, että tiettyjä lääkkeitä täytyy aina välttää iäkkään hoidossa. Tällöin lääkärin tulisi aina punnita hyödyt ja haitat. Tietokanta Lääke75+ on kehitetty tukemaan perusterveydenhuollon ammattilaisten lääkehoitopäätöksiä iäkkäiden hoidossa.

Kiitämme Kansaneläkelaitosta tutkimuksen rahoituksesta.


Sidonnaisuudet

Anna-Kaisa Vartiainen, Virva Hyttinen, Johanna Jyrkkä, Hannu Valtonen: Ei sidonnaisuuksia.

Leena Saastamoinen: Työsuhde (Kela).


Faktat

Tästä asiasta tiedettiin

Iäkkäät käyttävät vältettäviä lääkkeitä yleisesti. Kansainvälisissä tutkimuksissa käytön on todettu olevan yhteydessä naissukupuoleen, korkeaan ikään, sairastavuuteen ja monilääkitykseen.

Suomessa on julkaistu tietokanta (Lääke75+) tukemaan iäkkäiden lääkehoitoon liittyviä kliinisiä päätöksiä potilastyössä.

Tämä tutkimus opetti

Laajasta rekisteriaineistosta havaittiin, että suomalainen ikääntyvä väestö käyttää vältettäviä lääkkeitä yleisesti.

Käyttö kuitenkin väheni vuosina 2000–13, etenkin naisilla, 85 vuotta täyttäneillä, alimmassa tuloluokassa ja merkittävästi monilääkityillä (10 tai useampia lääkkeitä).


Kirjallisuutta
1
Jyrkkä J. Lääke75+ auttaa iäkkään lääkekuorman hallinnassa. Sic! – Lääketietoa Fimeasta 2015;2.
2
Beers MH, Ouslander JG, Rollingher I, Reuben DB, Brooks J, Beck JC. Explicit criteria for determining inappropriate medication use in nursing home residents. UCLA Division of Geriatric Medicine. Arch Intern Med 1991;151:1825–32.
3
O’Mahony D, O’Sullivan D, Byrne S, O’Connor MN, Ryan C, Gallagher P. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. Age Ageing 2015;44:213–8.
4
Basger BJ, Chen TF, Moles RJ. Inappropriate medication use and prescribing indicators in elderly Australians: development of a prescribing indicators tool. Drugs Aging 2008;25:777–93.
5
Rognstad S, Brekke M, Fetveit A, Spigset O, Wyller TB, Straand J. The Norwegian General Practice (NORGEP) criteria for assessing potentially inappropriate prescriptions to elderly patients. A modified Delphi study. Scand J Prim Health Care 2009;27:153–9.
6
Hartikainen S, Ahonen J. Iäkkäiden lääkityksen tietokanta tukee lääkevalintoja. Sic! – Lääketietoa Fimeasta 2011;1.
7
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Lääke75+-tietokanta. http://www.fimea.fi/laakehaut_ja_luettelot/laake75-/iakkaiden_laakityksen_hakupalvelu
8
Jyrkkä J, Ahonen J, Antikainen R ym. Lääke75+-tietokanta auttaa vanhusten lääkehoidossa. Suom Lääkäril 2017;72:874–5.
9
Curtis LH, Ostbye T, Sendersky V ym. Inappropriate prescribing for elderly Americans in a large outpatient population. Arch Intern Med 2004;164:1621–5.
10
Fialova D, Topinkova E, Gambassi G ym. Potentially inappropriate medication use among elderly home care patients in Europe. JAMA 2005;293:1348–58.
11
Fick DM, Mion LC, Beers MH, L Waller J. Health outcomes associated with potentially inappropriate medication use in older adults. Res Nurs Health 2008;31:42–51.
12
Nyborg G, Straand J, Brekke M. Inappropriate prescribing for the elderly - a modern epidemic? Eur J Clin Pharmacol 2012;68:1085–94.
13
Moriarty F, Bennett K, Fahey T, Kenny RA, Cahir C. Longitudinal prevalence of potentially inappropriate medicines and potential prescribing omissions in a cohort of community-dwelling older people. Eur J Clin Pharmacol 2015;71:473–82.
14
Leikola S, Dimitrow M, Lyles A, Pitkala K, Airaksinen M. Potentially inappropriate medication use among Finnish non-institutionalized people aged ≥ 65 years: a register-based, cross-sectional, national study. Drugs Aging 2011;28:227–36.
15
Bell JS, Ahonen J, Lavikainen P, Hartikainen S. Potentially inappropriate drug use among older persons in Finland: ­application of a new national categorization. Eur J Clin Pharmacol 2013;69:657–64.
16
Bongue B, Naudin F, Laroche ML ym. Trends of the potentially inappropriate medication consumption over 10 years in older adults in the East of France. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2009;18:1125–33.
17
Blozik E, Rapold R, von Overbeck J, Reich O. Polypharmacy and potentially inappropriate medication in the adult, community-dwelling population in Switzerland. Drugs Aging 2013;30:561–8.
18
Price SD, Holman CD, Sanfilippo FM, Emery JD. Are older Western Australians exposed to potentially inappropriate medications according to the Beers Criteria? A 13-year prevalence study. Australas J Ageing 2014;33:39–48.
19
Johnell K, Fastbom J, Rosen M, Leimanis A. Inappropriate drug use in the elderly: a nationwide register-based study. Ann Pharmacother 2007;41:1243–8.
20
Bradley MC, Motterlini N, Padmanabhan S ym. Potentially inappropriate prescribing among older people in the United Kingdom. BMC Geriatr 2014;14:72.
21
Hosia-Randell HM, Muurinen SM, Pitkala KH. Exposure to potentially inappropriate drugs and drug-drug interactions in elderly nursing home residents in Helsinki, Finland: a cross-sectional study. Drugs Aging 2008;25:683–92.
22
Gallagher P, Barry P, O’Mahony D. Inappropriate prescribing in the elderly. J Clin Pharm Ther 2007;32:113–21.
23
Vieira de Lima TJ, Garbin CA, Garbin AJ, Sumida DH, Saliba O. Potentially inappropriate medications used by the elderly: prevalence and risk factors in Brazilian care homes. BMC Geriatr 2013;13:52.
24
Hovstadius B, Petersson G, Hellstrom L, Ericson L. Trends in inappropriate drug therapy prescription in the elderly in Sweden from 2006 to 2013: assessment using national indicators. Drugs Aging 2014;31:379–86.
25
Jyrkkä J. Drug use and polypharmacy in elderly persons. Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences 47. Kuopio, 2011.
26
Nyman H, toim. Tilasto Suomen eläkkeensaajista. Tampere: Eläketurvakeskus, Kansaneläke­laitos; 2014.
27
Kumpusalo-Vauhkonen A, ­Järvensivu T, Mäntylä A, toim. Moniammatillisuus ikäihmisten lääkkeiden järkevän käytön edistämisessä – kansallinen selvitys ja suositukset. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 8/2016. Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130794/Moniammatillisuus%20­ik%c3%a4ihmisten%20­l%c3%a4%c3%a4kkeiden%20­j%c3%a4rkev%c3%a4n%20­k%c3%a4yt%c3%b6n%20­­edist%c3%a4misess%c­3%­a4%20­%e2%80%93%20­kansalli­nen­%20­selvitys%20ja%20­suositukset.pdf?sequence=1 (luettu 16.2.2017).
28
Tommelein E, Mehuys E, Petrovic M, Somers A, Colin P, Boussery K. Potentially inappropriate prescribing in community-dwelling older people across Europe: a systematic literature review. Eur J Clin Pharmacol 2015;71:1415–27.


English summary

Potentially inappropriate medicine use is common among older adults

Background

In the context of this article, potentially inappropriate medicines (PIMs) are defined as medicines whose potential harms outweigh their benefits in older adults. The purpose of the research was to investigate the prevalence of PIM use and changes over a fourteen-year period (years 2000−2013) among Finnish community-dwelling elderly. In addition, our aim was to investigate which factors are associated with PIM use.

Methods

A 10% random sample of people aged ≥ 65 years (n = 64,250) was gathered from the nationwide Prescription Register of the Social Insurance Institution (SII) in Finland from 2000 to 2013. The data was linked to the registers of Statistics Finland (causes of death and socioeconomic information). PIMs were defined according to the criteria of the Meds75+ database maintained by the Finnish Medicines Agency. Crosstabulation and a chi-square test were used as statistical methods.

Results

In the year 2000 there were 43% PIM users in the study population. In the year 2013, there were 18% PIM users in the same population group. PIM use was associated with female gender, lower socioeconomic position and higher morbidity, as PIM users were more likely to engage in polypharmacy and used more cardiovascular medicines, diabetes medicines and psychopharmaceuticals. However, use of PIMs decreased during the follow-up, especially among persons with excessive polypharmacy.

Conclusions

There were a remarkable number of PIM users (over 40%) among the elderly in 2000, but the number of PIM users decreased from the year 2000 onwards within the research population. Nevertheless, use of potentially inappropriate medicines remains very common. There is a need to raise awareness of PIMs and to develop new tools in clinical practice, in order to promote safe pharmacotherapy.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030