English summaries 17-18/2020 vsk 75 s. 1054 - 1061

Sickness presenteeism among stressed physicians – association between job strain, team climate and sickness presenteeism among Finnish physicians

Lotta Moisala-JulkunenMarko ElovainioHannu HalilaJukka VänskäKia Gluschkoff
Aineistonkeruu ja otoskoon muodostuminen
Sairausläsnäolon todennäköisyys
Logistiset regressiomallit sairausläsnäolon ennustamiseksi

Background Sickness presenteeism among physicians presents a serious risk to patients and adversely affects physician health. We examined the association between job strain (high job demands combined with low job control) and sickness presenteeism among Finnish physicians. We also investigated favourable team climate as a possible buffer against sickness presenteeism.

Methods We analysed a nationally representative sample of 2337 Finnish physicians participating in the Health Care Professionals’ Study. The associations between job strain, team climate and sickness presenteeism were analysed using logistic regression.

Results Some 62% of physicians had worked sick during the past year. Job strain was associated with an increased risk of sickness presenteeism (the odds ratio (OR) ranged between 1.23–1.99 across different formulations of job strain). However, a favourable team climate mitigated the association between very high job strain and presenteeism.

Conclusions Reducing physicians’ job demands, increasing their job control and enhancing team climate may help to decrease their sickness presenteeism.

Kirjoittajat

Lotta Moisala-Julkunen
PsM, tutkija
Helsingin yliopisto, psykologian ja logopedian osasto
Marko Elovainio
professori, VTT
Helsingin yliopisto, psykologian ja logopedian osasto
Hannu Halila
LKT, erikoislääkäri, terveydenhuollon hallinnon dosentti, eMBA, varatoiminnanjohtaja
Lääkäriliitto
Jukka Vänskä
VTM, tutkimuspäällikkö
Lääkäriliitto
Kia Gluschkoff
PsT, KTM, erikoistutkija
Helsingin yliopisto, psykologian ja logopedian osasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030