Uutiset

Gluteeniton ruokavalio auttaa ihokeliakiapotilastakin

Ihokeliaakikot hyötyvät gluteenittomasta ruokavaliosta muiden keliakiapotilaiden tavoin, osoittaa väitöstutkimus.

Tuomas Keränen
Kuvituskuva 1

Gluteeniton ruokavalio vähentää ihokeliaakikon tautitaakkaa, osoittaa Tampereen yliopistossa tehty väitöstutkimus. Lääketieteen lisensiaatti Camilla Pasternack selvitti väitöstyössään, että ihokeliakiapotilaiden elämän laatu koheni merkittävästi ensimmäisen vuoden gluteenittoman ruokavaliohoidon aikana.

Lisäksi potilaiden kokemus omasta terveydestä parani ja terveyskeskuspalveluiden käyttö väheni hoidon myötä.

Pitkään ruokavaliohoidolla olleet potilaat kokivat elämänlaatunsa yhtä hyväksi kuin terveet verrokkiryhmän jäsenet huolimatta gluteenittoman ruokavalion aiheuttamasta hankaluudesta.

– Tämä kuvaa hyvin sitä, miten suuresti ihokeliakiapotilaat hyötyvät ruokavaliohoidosta, sanoo Pasternack tiedotteessa.

Keliakiadiagnoosin viivästyessä ja gluteenialtistuksen pitkittyessä keliakia altistaa luunmurtumille sekä jopa syövälle. Keliakiapotilailla on todettu suurentunut riski luunmurtumiin verrattuna normaaliväestöön, mutta ihokeliakiassa luunmurtumariskiä on tutkittu niukasti aiemmin. Pasternack totesi tutkimuksessaan, että ihokeliakiassa luunmurtumariski on pienempi kuin suolisto-oireissa keliakiassa.

Toisaalta tutkimuksessa myös keliakiapotilaiden lonkkamurtumailmaantuvuus oli samaa tasoa väestön kanssa.

Lue myös

– Tämä oli yllättävä löydös ja sen todennäköisesti osittain selittää keliakian varhainen diagnostiikka Suomessa verrattuna muihin maihin sekä suomalaisten potilaiden taito noudattaa tiukkaa gluteenitonta ruokavaliota, Pasternack toteaa.

LL Camilla Pasternackin sisätautien oppialaan kuuluva väitöskirja "Burden of dermatitis herpetiformis" tarkastetaan Tampereen yliopistossa perjantaina 14. kesäkuuta.

Kuva: Fotolia

Kirjoittajat

Tuomas Keränen

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030