Uutiset

Ruokavalion kolesteroli ei lisännyt itäsuomalaisten miesten aivoinfarktin riskiä

Yhteyttä ei havaittu myöskään niillä tutkittavilla, joilla oli perimässään kolesteroliaineenvaihduntaan vaikuttava APOE4-tyyppi.

Ulla Toikkanen
Kuvituskuva 1

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan kohtuullisen runsas kolesterolin saanti ruokavaliosta tai kananmuna päivässä ei ollut yhteydessä suurentuneeseen aivoinfarktin riskiin. Yhteyttä ei havaittu myöskään niillä tutkittavilla, joilla oli perimässään Suomessa yleisesti esiintyvä, elimistön kolesteroliaineenvaihduntaan vaikuttava APOE4-tyyppi.

Tutkimuksen 21 vuoden seurannan aikana 217 miestä sai aivoinfarktin. Tutkimuksessa havaittiin, että ruokavalion kolesterolin määrä ei ollut yhteydessä aivoinfarktin riskiin koko tutkimusaineistossa eikä miehillä, joilla oli APOE4-tyyppi. Myöskään kananmunien syönti ei ollut yhteydessä riskiin.

Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimuksen (SVVT) alussa vuosina 1984–1989 ravitsemustottumukset selvitettiin 1 950 mieheltä. He olivat 42–60-vuotiaita, ja heillä ei ollut sydän- ja verisuonitautia tutkimuksen alussa. Tieto APOE-tyypistä oli olemassa 1 015 mieheltä. APOE4-tyyppi oli 32 prosentilla tutkittavista.

Tutkimuksen ylimpään vertailuryhmään kuuluvat saivat ruoasta kolesterolia keskimäärin 520 mg vuorokaudessa ja söivät keskimäärin yhden kananmunan päivässä, joten tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää niitä suurempiin saanti- ja käyttömääriin. Yksi kananmuna sisältää noin 200 mg kolesterolia.

Lisää tutkimustietoa tarvitaan

Tässä tutkimuksessa keskimäärin reilu neljäsosa ruokavalion kolesterolista tuli kananmunista. Tutkimuksen havaintojen yleistettävyyttä heikentää se, että tutkittavilla ei ollut sydän- ja verisuonisairautta tutkimuksen alussa ja tutkimusaineiston koko oli suhteellisen pieni.

Tutkimuksen tulokset tulisi vahvistaa suuremmassa tutkimusaineistossa ja tutkittavilla, joilla jo on sydän- ja verisuonisairaus ja joille nykyisin suositellaan vähäisempää ravinnon kolesterolin määrää ja kananmunien syöntiä kuin muulle väestölle.

Tulokset julkaistiin American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä.

Lue myös

Aikaisemmat tutkimukset ruokavalion kolesterolin tai sen merkittävän lähteen, kananmunan, yhteydestä aivoinfarktiriskiin ovat tuottaneet vaihtelevia tuloksia. Joissain tutkimuksissa ruokavalion runsaalla kolesterolin määrällä on havaittu yhteys suurempaan riskiin, kun taas kananmunan syönti on joissain tutkimuksissa yhdistynyt jopa pienempään aivoinfarktin riskiin.

Ruokavalion kolesteroli vaikuttaa kuitenkin suurimmalla osalla väestöä vain vähän veren kolesterolipitoisuuteen. Sen sijaan henkilöillä, joilla on perimässään niin sanottu 4-tyyppi kolesteroliaineenvaihduntaan keskeisesti vaikuttavassa apolipoproteiini-E:ssä, ruokavalion kolesterolilla on suurempi vaikutus veren kolesterolipitoisuuteen. Suomessa tätä perinnöllistä APOE4-tyyppiä esiintyy poikkeuksellisen paljon, noin kolmasosalla väestöstä.

Aiemmin ei ole ollut tutkimustietoa siitä, miten runsas kolesterolin saanti ruokavaliosta vaikuttaa aivoverenkiertohäiriöiden riskiin näillä henkilöillä.

Kuva: Panthermedia

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030