Tilastokysymys 41/2020 vsk 75 s. 2158

Tilastokysymys – vastaus: p-arvo ja vaihtoehtoinen hypoteesi

Aleksi Reito
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Oikea vastaus: C, jos nollahypoteesi on, että ryhmien välillä ei ole eroa, todennäköisyys havaita vielä suurempi ero ryhmien välillä on 0,2 %.

Nollahypoteesin merkitsevyyden testauksessa asetetaan nollahypoteesi ja vaihtoehtoinen hypoteesi, mutta p-arvo ei kerro mitään vaihtoehtoisen hypoteesin olemassaolosta eikä tutkimuslöydöksen oikeellisuudesta. p-arvo kuvastaa ainoastaan aineiston yhtenevyyttä tai poikkeavuutta nollahypoteesin mukaisesta oletuksesta (1).

Lue myös

Kirjoittajat

Aleksi Reito
aleksi@reito.fi


Kirjallisuutta
1
Reito A. Mystiikkaa vai vääriä tulkintoja: p-arvo. ­Suom Lääkäril 2020;75:838.
Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030