Tieteessä
Dementialääkekulut moninkertaistuivat viimeisinä elinvuosina

Tehostetun palveluasumisen yleistyminen on siirtänyt dementialääkeostojen kustannuksia iäkkäiden ihmisten itsensä maksettaviksi ja kasvattanut Kelan maksamien korvausten määrää.

Ajassa
Osatyökykyisten arviointi kaipaa yksilöllisyyttä

Ruotsin malli voisi vähentää työkyvyttömyyttä. A ja O on, että työkyvyn heikentymiseen ­puututaan varhain.

Edunvalvoja
Tarvitaanko kahdet potilasmerkinnät?

Viranomaiset ovat puuttuneet lääkärin autonomiaan, kirjoittaa Kia Pelto-Vasenius.

Ajassa
Asiantuntija ennustaa tiedelehtien kuolemaa

Avoimen lääketieteellisen julkaisemisen puolestapuhuja Richard Smith haluaa avata silmämme sille, ettei julkaistu tieto vastaa tutkimustuloksia.

Ajassa
Lääkärit varsin tyytyväisiä uravalintoihinsa

Mieslääkärien valinnoissa painottuvat naislääkäreitä enemmän arvostus, uramahdollisuudet ja ansiot.

Liitossa
Nyt on aika hakea alueellisiin valiokuntiin

Valiokuntiin voivat hakea kaikki asiasta kiinnostuneet Lääkäriliiton jäsenet. Liiton hallitus valitsee valiokuntien jäsenet ilmoittautuneiden joukosta. Ilmoittaudu verkkolomakkeella.

Työssä
Psyykenlääke tukee kroonisen kivun hoitoa

Psyykenlääkkeiden asema kivun hoidossa on vakiintunut, vaikka tutkimustiedon taso vaihtelee.

Valintani

Aleksi Terho

lääketieteen kandidaatti, 5. vuosikurssi

Oulun yliopisto

Kolumni
Kolme elähdyttävää tiedeanekdoottia

Kaikista näkemistäni alkuperäisjulkaisuista vastustamattomin on 8–10-vuotiaiden Blackawton bees, kirjoittaa Mikko Lehtovirta.

Valintani

Helena Liira

professori, yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäri, Perth, Australia

lehden lääkäritoimituksen jäsen

Työssä
Psyykenlääke tukee kroonisen kivun hoitoa

Psyykenlääkkeiden asema kivun hoidossa on vakiintunut, vaikka tutkimustiedon taso vaihtelee.

Valintani

Reetta Huttunen

dosentti, infektiosairauksien apulaisylilääkäri, TAYS

lehden lääkäritoimituksen jäsen

Ajassa
Asiantuntija ennustaa tiedelehtien kuolemaa

Avoimen lääketieteellisen julkaisemisen puolestapuhuja Richard Smith haluaa avata silmämme sille, ettei julkaistu tieto vastaa tutkimustuloksia.

Mielipiteet

Keskustelussa

Lääkäriliitolta jäsenelle