Finlands Läkartidning

Finlands Läkartidning presenterar senaste fakta om medicin samt hälso- och sjukvård. Tidningen fungerar även som utbildnings- och fackligt organ för läkarkåren. Tidningen utges av Finlands Läkarförbund, som är läkarnas fackorganisation.

Tidningen publicerar artiklar och korrespondens om medicin, hälso- och sjukvård, medicinsk utbildning, facklig verksamhet, av redaktionen beställda artiklar samt insändare. En betydande del av tidningens innehåll utgörs av redaktionellt nyhets- och hälsopolitiskt material. Tidningen publicerar avgiftsfritt annonser om medicinska eller andra branschrelaterade kurser och stipendier.

Läkartidningen utkommer i regel varje fredag. Upplagan uppgår till 29 000 exemplar. Alla läkare och läkarstuderande får tidningen som medlemsförmån. Även förvaltningsorgan inom hälso- och sjukvården och bibliotek prenumererar på tidningen.

Huvudredaktör Pekka Nykänen
Redaktionschef Tuomas Keränen
Tfn +358-9-39 30 91, fax +358-9-393 07 95
Adress: Backasgatan 2 A, 00500 Helsingfors (PB 49, 00501 Helsingfors)

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030