• Minna Pihlava

Aliravittu lapsi voi kiriä kasvua vielä teini-iässä

Erikoislääkäri Tiina Teivaanmäki tutki väitöstyössään lasten kasvuhäiriöitä Malawissa.

Aliravittu lapsi voi kiriä kasvua vielä teini-iässä Kuva 1 / 1

Aliravittujen lasten saavutuskasvu on mahdollista Malawin maaseudulla vielä teini-iässä, osoitti lastenlääkäri Tiina Teivaanmäki väitöstutkimuksessaan.

Aiemmin on ajateltu, että lapsen ensimmäiset tuhat päivää hedelmöityksestä kahteen ikävuoteen asti ovat ratkaisevia kasvun ja kehityksen kannalta.

Myöhäinen puberteetti saattoi lisätä myöhemmän saavutuskasvun mahdollisuutta.

Malawilaisten lasten nopeampi pituuskasvu ennusti kuitenkin parempaa menestymistä älykkyystestissä nuoruusiässä. Käytyjen kouluvuosien lukumäärä vaikutti pituuskasvun ja älykkyyden yhteyteen.

Teivaanmäki havaitsi myös, että Malawin maaseudulla nuorten masennusoireet olivat aiemmissa tutkimuksissa osoitettuja yleisempiä.

Noin 90 prosenttia nuorista sai masennusoirekyselyssä tuloksen, joka viittasi merkittäviin masennusoireisiin. Pieni syntymäpaino altisti nuoruusiän masennusoireiden kehittymiselle, muuten selviä altistavia tekijöitä ei voitu osoittaa.

Väitöskirjan perusteella 5-vuotiaiden malawilaisten lasten kokonaiskehityksellä oli yhteys myöhempään koulumenestykseen.

Tutkimuksessa oli mukana 831 lasta

Tutkimuksessa seurattiin 831 lasta sikiöajalta 15-vuotiaiksi. Lasten kasvu mitattiin säännöllisesti. Lisäksi lasten kehitystä tutkittiin 5 vuoden iässä, matematiikan taitoja 12 vuoden iässä ja puberteettikehitystä, älykkyyttä ja masennusoireita 15 vuoden iässä. Älykkyyttä tutkittiin Raven’s Coloured Matrices-testillä reaktioajalla ja matematiikan kokeella, ja masennusoireita Short Mood and Feelings-kyselyllä (SMFQ). 5-vuotiaiden lasten kehityksen ja 12-vuotiaiden matematiikan taitojen yhteyttä tutkittiin regressioanalyysilla.

Maailmassa 159 miljoonalla alle viisivuotiaalla lapsella on kasvuhäiriöitä aliravitsemuksen vuoksi. Noin 36 prosenttia näistä lapsista asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Lastenlääkäri Tiina Teivaanmäen väitöstilaisuus on 23. maaliskuuta Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjä on professori Karim Manji, jonka työpaikka on tansanialainen Muhimbili University of Health and Allied Sciences. Kustoksena toimii professori Per Ashorn. Väitöskirja Lasten aliravitsemuksesta johtuva kasvuhäiriö ja kehitys Malawissa kuuluu kansainvälisen lääketieteen alaan.

Kuva: Fotolia

Lisää aiheesta

Aliravitsemukseen kannattaa puuttua palveluasumisyksiköissä
Poppamiehet paikkaavat lääkäripulaa Nepalissa
Aliravittujen lasten saavutuskasvu on mahdollista vielä teini-iässä

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Tieteessä
Uutta tietoa WNT1-osteoporoosista

WNT1-geenivirhe johtaa merkittäviin, varhain alkaviin ja iän myötä eteneviin luuston poikkeavuuksiin.

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Ajassa
Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Blogi
Toisenlaiset maailmat

– Tärkein Etelä-Sudanista saamani oppi ei ole lääketieteellinen, vaan jotakin muuta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Tieteessä
Metagenomisilla työkaluilla ja sovellutuksilla kohti tyypin 1 diabetesta

Ykköstyypin diabetesta sairastavien henkilöiden suolistossa todettiin olevan vahvempia bakteerien välisiä riippuvuuksia kuin terveellä henkilöllä.

Tieteessä
Varhaiset uloshengitysvaikeudet voivat ennustaa lasten astmariskiä

Lapsen atopia ja vanhempien tupakointi altistavat rinoviruksen aiheuttamille uloshengitysvaikeuksille.

Ajassa
Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen epäilee, että ongelmalliseksi saattaa osoittautua muun muassa maakuntien rahoitus.