• Minna Pihlava

Aliravittu lapsi voi kiriä kasvua vielä teini-iässä

Erikoislääkäri Tiina Teivaanmäki tutki väitöstyössään lasten kasvuhäiriöitä Malawissa.

Aliravittu lapsi voi kiriä kasvua vielä teini-iässä Kuva 1 / 1

Aliravittujen lasten saavutuskasvu on mahdollista Malawin maaseudulla vielä teini-iässä, osoitti lastenlääkäri Tiina Teivaanmäki väitöstutkimuksessaan.

Aiemmin on ajateltu, että lapsen ensimmäiset tuhat päivää hedelmöityksestä kahteen ikävuoteen asti ovat ratkaisevia kasvun ja kehityksen kannalta.

Myöhäinen puberteetti saattoi lisätä myöhemmän saavutuskasvun mahdollisuutta.

Malawilaisten lasten nopeampi pituuskasvu ennusti kuitenkin parempaa menestymistä älykkyystestissä nuoruusiässä. Käytyjen kouluvuosien lukumäärä vaikutti pituuskasvun ja älykkyyden yhteyteen.

Teivaanmäki havaitsi myös, että Malawin maaseudulla nuorten masennusoireet olivat aiemmissa tutkimuksissa osoitettuja yleisempiä.

Noin 90 prosenttia nuorista sai masennusoirekyselyssä tuloksen, joka viittasi merkittäviin masennusoireisiin. Pieni syntymäpaino altisti nuoruusiän masennusoireiden kehittymiselle, muuten selviä altistavia tekijöitä ei voitu osoittaa.

Väitöskirjan perusteella 5-vuotiaiden malawilaisten lasten kokonaiskehityksellä oli yhteys myöhempään koulumenestykseen.

Tutkimuksessa oli mukana 831 lasta

Tutkimuksessa seurattiin 831 lasta sikiöajalta 15-vuotiaiksi. Lasten kasvu mitattiin säännöllisesti. Lisäksi lasten kehitystä tutkittiin 5 vuoden iässä, matematiikan taitoja 12 vuoden iässä ja puberteettikehitystä, älykkyyttä ja masennusoireita 15 vuoden iässä. Älykkyyttä tutkittiin Raven’s Coloured Matrices-testillä reaktioajalla ja matematiikan kokeella, ja masennusoireita Short Mood and Feelings-kyselyllä (SMFQ). 5-vuotiaiden lasten kehityksen ja 12-vuotiaiden matematiikan taitojen yhteyttä tutkittiin regressioanalyysilla.

Maailmassa 159 miljoonalla alle viisivuotiaalla lapsella on kasvuhäiriöitä aliravitsemuksen vuoksi. Noin 36 prosenttia näistä lapsista asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Lastenlääkäri Tiina Teivaanmäen väitöstilaisuus on 23. maaliskuuta Tampereen yliopistossa. Vastaväittäjä on professori Karim Manji, jonka työpaikka on tansanialainen Muhimbili University of Health and Allied Sciences. Kustoksena toimii professori Per Ashorn. Väitöskirja Lasten aliravitsemuksesta johtuva kasvuhäiriö ja kehitys Malawissa kuuluu kansainvälisen lääketieteen alaan.

Kuva: Fotolia

Lisää aiheesta

Poppamiehet paikkaavat lääkäripulaa Nepalissa
Aliravittujen lasten saavutuskasvu on mahdollista vielä teini-iässä
Epilepsia ja lapsen kognitiivinen kehitys

Kirjoittajat
Minna Pihlava

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Ilmansaasteilla ja kätkytkuolemilla voi olla yhteys

Tutkimuksessa löydettiin yhteys kätkytkuolemien ja pienhiukkasten sekä kätkytkuolemien ja typpidioksidipitoisuuksien välillä.

Ajassa
Sairaanhoitopiiri yhtenäistää psykiatrian henkilökunnan palkat

Harmonisointi tuli tarpeelliseksi kun Turun kaupungin psykiatria yhdistyi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykiatriaan.

Ajassa
Nerg lupaa kutsua sote-asiantuntijoita jälkipyykille

Tavoitteena todistaa, että mielipiteitä on uudistuksessa kuunneltu.

Ajassa
Tehostaisiko suoritepalkkaus lääkärin työtä?

Eri maiden palkkavertailu on hankalaa, kun työtä tehdään niin eri tavoin, pohtii Marjo Parkkila-Harju.

Ajassa
KHO: Synnytykset loppuvat Oulaskankaan sairaalassa vuodenvaihteessa

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemän valituksen.

Kommentti
Milloin opioidit muuttuivat vaarallisiksi?

– Vastaus löytyy jokaisesta farmakologian oppikirjasta, muistuttaa Eija Kalso.

Ajassa
Äidit voivat synnyttää Turussa vihdoin vedessä

Vesisynnytykset ovat olleet mahdollisia TYKS:n Naistenklinikalla maaliskuusta lähtien.