Ajan­kohtai­sta

Aurora kokoaa apurahalähteet

Tiedot suomalaisista ja valikoiden kansainvälisistä tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoittajista on koottu yhdeksi tietokannaksi.

Kuvio 1 http://www.laakarilehti.fi/pics/tiede.jpg

Turun yliopiston ylläpitämä Aurora-tietokanta on maksuttomana ja kaikille avoimena ensimmäinen apurahahakupalvelu Euroopassa.

Aurora rakentuu Turun yliopiston TURA-tietokannan sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan (SRNK) vuonna 2006 perustaman apurahatietokannan pohjalle.

Tietokantojen yhteinen kävijämäärä on noussut noin 35 000:een vuodessa. SRNK:n asiamiehen Kai Kilpisen mukaan tietokannan avulla kävijät löytävät uusia rahoituslähteitä.

– Aurora helpottaa varsinkin ulkomaisten rahastojen löytämistä. Säätiöiden kannalta tämä auttaa varsinkin pienempiä ja rajatummalle aihepiirille tukea jakavia säätiöitä, joilla on ollut jopa vaikeuksia saada hyviä hakemuksia, Kai Kilpinen sanoo.

TURA:aan on listattu noin 800 tutkimusrahoittajaa, SRNK:n tietokannassa on 270 tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoittajaa. Uusia rahoittajia lisätään tietokantaan vuosittain.

Tietokanta ilmestyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sisällöt ovat rahoituslähteiden alkuperäisellä kielellä. Ensimmäisenä tietokannasta avataan

suppeampi versio. Myöhemmin mukaan tulee muun muassa rahoitusvahtipalvelu, joka ilmoittaa haluttujen apurahojen hakuajasta.

Auroran rakentamisessa ovat mukana SRNK, opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvosto ARENE sekä Tutkimuslaitosten neuvottelukunta TUNE.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030