• Ulla Toikkanen

Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa Kuva 1 / 1

Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin (sosiaali- ja terveys-Hilmo) sekä perusterveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin (Avohilmo) tietosisältö ja määrittelyt julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa samoissa kansissa.

Vuoden 2019 Hilmo-oppaaseen on koottu tarvittavat tiedot perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon hoitoilmoitusten tekemiseen.

Tärkeä osa tietosisällön valmistelua on ollut yhteistyö eri sidosryhmien kanssa sekä asiakkaiden kuuleminen.

Kohti kertakirjaamisen periaatetta

Uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet. Lisäksi uutta tietosisältöä on verrattu ja yhtenäistetty Kanta-palveluihin tallennettujen tietojen rakenteeseen.

Tuonnempana potilastyössä kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten hoitoonpääsyn ja palvelujen käytön seurantaan sekä useiden hoidon laatua ja vaikuttavuutta osoittavien indikaattoreiden muodostamiseen.

Keskeistä uudessa oppaassa on terveys-Hilmon ja Avohilmon mahdollisimman pitkälle yhtenäistetty tietosisältö. Tietosisältöä yhtenäistettäessä on uudistettu kokonaan mm. yhteystapa- ja kiireellisyysluokitukset. Kumpikin nyt uudistetuista luokituksista otetaan käyttöön koko terveydenhuollossa. Lisäksi työterveyshuoltoa koskeva tietosisältö laajenee merkittävästi.

Lisätietoja Hilmo-tiedonkeruun verkkosivuilla.

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta

Tietolähteenä Avohilmo-rekisteri Lasten ylipainon valtakunnallinen seuranta

Kirjoittajat
Ulla Toikkanen

Uusimmat | potilaanlaakarilehti.fi

Etusivulla juuri nyt

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Tieteessä
Uutta tietoa WNT1-osteoporoosista

WNT1-geenivirhe johtaa merkittäviin, varhain alkaviin ja iän myötä eteneviin luuston poikkeavuuksiin.

Ajassa
Verkkouutiset jäävät kesätauolle

Uusia verkkouutisia on luvassa jälleen 30. heinäkuuta.

Ajassa
Kaikki Hilmot yhteisessä oppaassa

THL:n mukaan uudistuksessa on huomioitu sote-uudistuksen seurannan ja arvioinnin kannalta keskeiset tietotarpeet.

Blogi
Toisenlaiset maailmat

– Tärkein Etelä-Sudanista saamani oppi ei ole lääketieteellinen, vaan jotakin muuta, kirjoittaa Heidi Wikström.

Tieteessä
Metagenomisilla työkaluilla ja sovellutuksilla kohti tyypin 1 diabetesta

Ykköstyypin diabetesta sairastavien henkilöiden suolistossa todettiin olevan vahvempia bakteerien välisiä riippuvuuksia kuin terveellä henkilöllä.

Tieteessä
Varhaiset uloshengitysvaikeudet voivat ennustaa lasten astmariskiä

Lapsen atopia ja vanhempien tupakointi altistavat rinoviruksen aiheuttamille uloshengitysvaikeuksille.

Ajassa
Hallituksen sote-vastineessa voi olla kompastuskiviä

Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen epäilee, että ongelmalliseksi saattaa osoittautua muun muassa maakuntien rahoitus.