Lehti 8: Ajan­kohtai­sta 8/2017 vsk 72 s. 487

Kuka päättää tulkin tarpeesta?

Mari Vehmanen

Tulkkien käyttö terveydenhuollossa on lisääntynyt samassa tahdissa maahanmuuton kanssa.

Miten HUS:ssa määritellään, tarvitaanko tulkkia maahanmuuttajapotilaan tullessa hoitoon, hallintoylihoitaja Kaarina Torppa?

− Hoitava lääkäri päättää asiasta. Hän pohtii yhteistyössä hoitajan kanssa, milloin tulkin tilaaminen on tarpeen.

Onko olemassa jokin tietty aika, jonka jälkeen maahanmuuttajalta voi odottaa riittävää suomen kielen taitoa?

− Tällaisia aikarajoja on mahdoton antaa. Todellinen kielitaito ratkaisee – ei se, milloin ja mistä maasta ihminen on tullut Suomeen. Potilaalla on oikeus tarvitessaan tulkkiin, vaikka hän olisi asunut Suomessa monta vuotta ja saanut kansalaisuuden.

Järjestyykö tulkkaus aina tarvittaessa?

− HUS tilaa kaikki tulkkauspalvelut yhdeltä pysyvältä kumppanilta. Elektiiviselle käynnille tulkki on mahdollista tilata hyvissä ajoin etukäteen, ja näin myös pyritään tekemään. Akuuttitilanteessa voi olla hankala järjestää paikalle nopeasti erityisesti jonkin harvinaisen kielen tulkkia. Mutta tällöinkin tulkkaus yleensä onnistuu puhelin- tai videoyhteyden avulla.

Onko tulkkaustilanteissa ongelmia?

− Tulkkausta käytetään nykyään erittäin paljon: viime vuonna HUS hankki yli 26 000 tulkkaustuntia 63 kielellä. Suureen määrään nähden ongelmia on vähän, ja enimmäkseen ne koskevat teknisiä seikkoja, kuten huonosti kuuluvaa etäyhteyttä.

Miten lääkäri voi osaltaan auttaa tulkkaustilanteen onnistumista?

Lue myös

− Lääkärin on suunnattava sanansa potilaalle, vaikkei yhteistä kieltä olisikaan. Tulkin työskentelyä puolestaan helpottaa normaalin yleiskielen käyttäminen. Tulkeilla on täysi vaitiolovelvollisuus, mutta he ovat kielen eivätkä lääketieteen ammattilaisia.

Mitä laki sanoo tulkkauksesta, lakimies Kirsi Liukkonen Valvirasta?

− Potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on otettava huomioon hoidossa. Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuulla on kertoa potilaalle ymmärrettävästi tämän terveydentilasta ja hoitovaihtoehdoista. Ellei ammattihenkilö osaa potilaan käyttämää kieltä, tulkitsemisesta on huolehdittava mahdollisuuksien mukaan.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030