Ajan­kohtai­sta

Lääkäriksi laillistuminen kalleinta

Lääkäreiden muita kalliimmat maksut selittyvät opiskeluaikaisilla rekisteröinneillä, kertoo Jussi Holmalahti Valvirasta.

Tiiamari Pennanen
Kuvituskuva 1
Adobe/AOP

Lääkäriksi laillistuminen maksaa tällä hetkellä 300 euroa. Lääkäreiden maksu on korkein, mitä Valvirassa ammattihenkilöiden laillistumisesta on.

Toisessa ääripäässä ovat lähihoitajat ja sairaanhoitajat, joille maksu on satasen luokkaa. Välimaastossa ovat hammaslääkärit ja farmaseutit, joiden maksu on 235 euroa.

Lääkäreiden muita korkeammat maksut selittyvät opiskeluaikaisilla rekisteröinneillä, kertoo Terveys, oikeudet ja tuoteturvallisuus -osaston johtaja Jussi Holmalahti Valvirasta.

– Lääkäreillä on kaksi opiskeluaikaista rekisteröintiä eli 4. ja 5. vuosikursseilla, jotka tehdään ilman hakijan hakemusta yliopiston ilmoitusten perusteella. Rekisteröinnit perustelevat korkeampaa maksua verrattuna esimerkiksi hammaslääkäreihin, joilla rekisteröintejä on vain yksi.

Ammattioikeustoiminta on Valvirassa nettobudjetoitua toimintaa, eli oikeuksien myöntäminen ja rekisterien ylläpito katetaan toiminnasta perittävillä maksuilla. Lääkäreiltä kerättävät maksut kattavat noin 15 prosenttia Valviran ammattioikeustuloista.

– Meillä on 30 terveydenhuollon ammattinimikettä, ja laajimmillaan 25 000–30 000 henkilöä rekisteröidään vuosittain. Siitä tulevat tulot, joilla toimintaa pyöritetään.

Maksut on määrätty sosiaali- ja terveysministeriön Valviraa koskevassa maksuasetuksessa. Maksuista siis päättää sosiaali- ja terveysministeriö, ja ne käsitellään myös valtioneuvoston raha-asian valiokunnassa.

Mahdollisimman yksinkertaista

Nykyään lääkärien laillistaminen onnistuu sähköisen asiointijärjestelmän kautta, mikä säästää hakijan paperirumbalta ja nopeuttaa sekä hakemista että päätöksen saapumista hakijalle.

– Lähdettiin siitä, että rekisteröinnin pitää olla mahdollisimman yksinkertaista. Hakemukset ja muut tiedot tulevat meille sähköisesti, ja järjestelmät on saatu yhdenmukaistettua opintorekistereiden kanssa, Holmalahti kertoo.

Esittelijät tekevät sähköisessä järjestelmässä saman työn kuin aiemmin paperilla, eli esittelevät, arvioivat ja kantavat vastuun hakemuksista.

Lue myös

– Sähköisen asioinnin kautta hakemukset saapuvat Valviraan nopeasti ja myös päätökset saavuttavat hakijan nopeasti, koska päätökset tulevat hakijan asiointitilille.

Holmalahti muistuttaa, että Suomessa lääkäreille ei ole minkäänlaista vuosittaista maksua, kuten joissain muissa maissa, vaan käytännössä kaikki ammattihenkilöt saavat laillistamismaksulla elinikäisen jäsenyyden rekisteriin. Maksulla taataan, että tiedot pysyvät rekisterissä, ne ovat oikeellisia ja niitä voidaan käyttää hyväksi laajalti sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– En ole koskaan nähnyt, että tässä on kyse vain laillistamisesta ja potilasturvallisuudesta. Tärkeää on myös rekisterien ylläpitäminen ja kehittäminen, jota kautta ammatinharjoittaminen mahdollistetaan jatkossakin. Terhikki-järjestestelmässä on yli puoli miljoonaa kansalaista, ja Julki-Terhikin kautta tiedot ovat kaikille nähtävissä.

Lääkäriliitto Fimnet Lääkärilehti Potilaanlaakarilehti Lääkäripäivät Lääkärikompassi Erikoisalani Lääkäri 2030